Jeszcze o jasności myśli i mowy (w nawiązaniu do jednego z artykułów programowych Kazimierza Twardowskiego)

Jacek Jadacki

Abstract


The text critically analyzes Twardowski’s short article “O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym”. After enumerating the various meaning of “clearity” vs. “obscurity”, we analyze the conditions under which speech and thinking is unclear and obscure. Then we consider the relationship between the obscurity of speech and thoughts and the complexity of the world, and the depth of thought and ambiguity of expressing it in the language.

Pełny tekst:

PDF


Administracja Cytowania | Strony czasopism