Autorzy od A do Z

 

Robert Merrihew Adams — ur. 8 wrze┼Ťnia 1937 r. w Filadelfii w Pensylwanii, USA. Od 2009 r. Distinguished Research Professor of Philosophy na Uniwersytecie Pó┼énocnej Karoliny w Chapel Hill, wcze┼Ťniej wyk┼éadaj─ůcy filozofi─Ö na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (1968–1972), Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (1972–1994). Od 1993 r. jest profesorem filozofii i studiów religijnych w Uniwersytecie Yale a┼╝ do roku 2003, w latach 2004–2009 Visiting Professor of Philosophy na Uniwersytecie Oxfordzkim. Ameryka┼äski filozof analityczny zajmuj─ůcy si─Ö metafizyk─ů (zw┼éaszcza ontologi─ů modalno┼Ťci, koncepcjami istoty i identyczno┼Ťci), filozofi─ů religii (problem z┼éa, etyka bo┼╝ych nakazów), etyk─ů i metaetyk─ů oraz histori─ů filozofii nowo┼╝ytnej, ceniony znawca my┼Ťli Leibniza i Kierkegaarda. Od 10 czerwca 1966 r. ma┼é┼╝onek znanej filozof Marilyn Ann McCord, obecnie M.A. McCord Adams. Autor ponad stu trzydziestu publikacji filozoficznych, zazwyczaj wielokrotnie przedrukowywanych. Do najwa┼╝niejszych prac Adamsa nale┼╝─ů ksi─ů┼╝ki: The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology, New York: Oxford University Press. 1987; Leibniz: Determinist, Theist, Idealist, New York: Oxford. 1994; Finite and Infinite Goods, New York: Oxford University Press. 1999; A Theory of Virtue: Excellence in Being for the Good, Oxford: Clarendon Press. 2006 oraz autor artyku┼éów: Must God Create the Best?, “Philosophical Review”, 81: 317-332, 1982; A Modified Divine Command Theory of Ethical Wrongness, [w:] Gene Outka and John P. Reeder, Jr., eds., Religion and Morality (Doubleday Anchor, 1973): 318-347; Theories of Actuality, “No┼▒s”, 8: 211-231, 1974; Motive Utilitarianism, “Journal of Philosophy”, 73: 467-481, 1976; Middle Knowledge and the Problem of Evil, “The American Philosophical Quarterly”, 14 (1977): 109-117; Primitive Thisness and Primitive Identity, “Journal of Philosophy”, 76: 5-26. 1979; Involuntary Sins, “Philosophical Review”, 94: 3-31, 1985; Things in Themselves, “Philosophy and Phenomenological Research”, 57 (1997): 801-25; The Priority of the Perfect in the Philosophical Theology of the Continental Rationalists, [w:] Michael Ayers, ed., Rationalism, Platonism and God: A Symposium on Early Modern Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 2007): 91-116.

 

Dorota Angutek — dr nauk o poznaniu i komunikacji spo┼éecznej, antropolog kulturowy i kulturoznawca; adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmuj─ů antropologi─Ö kulturow─ů i stosowan─ů. Autorka ksi─ů┼╝ki pt. Magiczne ┼║ród┼éo filozofii greckiej (2003) oraz artyku┼éów: Religijny obrz─Öd dualistyczny w ┼Ťredniowieczu („Rocznik Lubuski”, 2004), Rozwa┼╝ania nad magiczn─ů ekwiwalencj─ů materii i d┼║wi─Öku w braminizmie i pitagoreizmie (w: J─Özyk i przedstawienie, red. A. Pa┼éubicka, G.A. Dominiak, 2008), Kanadyjska antropologia zmys┼éów – alternatywa wobec postmodernizmu („Lud”, 2010). E-mail: dorota.angutek@wp.pl

 

Wojciech M. Banach — mgr, absolwent filozofii Uniwersytetu Szczeci┼äskiego w Szczecinie. Uczestnik studiów doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim. Interesuje si─Ö szko┼é─ů lwowsko-warszawsk─ů i filozofi─ů analityczn─ů. E-mail: banachwojciech@wp.pl

 

Tomasz Barszcz — dr, asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Interesuje si─Ö zagadnieniami zwi─ůzanymi z analogi─ů (bytu i poznania) oraz argumentacj─ů prawnicz─ů. E-mail: tbarszcz@agh.edu.pl

 

Krystyna Bembennek – mgr, asystentka w Zak┼éadzie Historii Filozofii Nowo┼╝ytnej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gda┼äskiego. Autorka artyku┼éów dotycz─ůcych filozofii P. Ricoeura, H.-G. Gadamera, G. Marcela. Zainteresowania badawcze: historia, status i problemy filozofii hermeneutycznej, zagadnienie podmiotowo┼Ťci, dydaktyka filozofii i etyki. Prowadzi zaj─Öcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni, jest cz┼éonkini─ů L’Association Paul Ricoeur. E-mail: krystyna.bembennek@ug.edu.pl

 

GABRIELA BESLER — dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu ┼Ül─ůskiego w Katowicach; autorka ksi─ů┼╝ki Spór o koncepcj─Ö metafizyki. Tomizm egzystencjalny M. A. Kr─ůpca a filozofia analityczna P.F. Strawsona (2002). Ostatnio zajmuje si─Ö filozofi─ů G. Fregego oraz filozoficznymi za┼éo┼╝eniami nauk o informacji. E-mail: gabriela.besler@us.edu.pl

 

SEWERYN BLANDZI — dr hab. prof. nadzw.; kierownik Zespo┼éu Bada┼ä nad Filozofi─ů Antyczn─ů i Histori─ů Ontologii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, prezes Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej (PTFS); redaktor naczelny „Archiwum Historii Filozofii i My┼Ťli Spo┼éecznej”; redaktor serii „Studia z filozofii systematycznej” i „Hermeneutyka problemów filozofii”. Cz┼éonek Rady Programowej kwartalnika „Przegl─ůd Filozoficzno-Literacki”. Zajmuje si─Ö histori─ů filozofii, zw┼éaszcza staro┼╝ytnej, histori─ů metafizyki i jej nowo┼╝ytn─ů transformacj─ů w ontologi─Ö, a tak┼╝e filozofi─ů niemieck─ů i hermeneutyk─ů. Autor m.in. prac: Henologia, meontologia: Plato┼äskie poszukiwanie ontologii idei w Parmenidesie (1992), Plato┼äski projekt filozofii pierwszej (Warszawa 2002). E-mail: sblandzi@ifispan.waw.pl

 

Maciej B┼éaszak — dr hab.; kognitywista; adiunkt w Zak┼éadzie Epistemologii i Kognitywistyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dotycz─ů epigenezy umys┼éu, czyli mo┼╝liwo┼Ťci kszta┼étowania mózgu cz┼éowieka pod wp┼éywem bod┼║ców ┼Ťrodowiskowych. Zajmuje si─Ö psychologi─ů uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyk─ů i problematyk─ů brainfitness. Wykorzystuje wiedz─Ö neurokognitywistyczn─ů w szkoleniach dla wy┼╝szej kadry zarz─ůdczej, policji i nauczycieli. Wyk┼éadowca Wy┼╝szej Szko┼éy Bankowej w Poznaniu, Szko┼éy Wy┼╝szej Psychologii Spo┼éecznej w Poznaniu i Akademii im. Leona Ko┼║mi┼äskiego w Warszawie. Autor trzech ksi─ů┼╝ek, licznych artyku┼éów naukowych oraz biznesowych. Otwarty przewód habilitacyjny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Pobyty naukowe na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy, Stypendium DAAD), Uniwersytecie w Edynburgu (Szkocja, Stypendium TEMPUS) i Uniwersytecie Berkeley (USA). E-mail: maciej.blaszak@wp.pl

 

Ma┼égorzata Bogaczyk-Vormayr — Ph.D, Assistant Professor at the Institute of Philosophy, Chair of Ethics, Adam Mickiewicz University / Pozna┼ä. E-mail: bogaczyk@amu.edu.pl

 

Ewa D. Bogusz-Bo┼étu─ç — dr, filozof, krytyk sztuki, do 2001 r. zwi─ůzana z Uniwersytetem Warszawskim, obecnie z Wydzia┼éem Filozofii University of Illinois at Springfield. Cz┼éonek AICA – Mi─Ödzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki. Swoje podstawowe zainteresowania badawcze skupia na naturze sztuki i wp┼éywie teorii sztuki na krytyk─Ö artystyczn─ů i praktyk─Ö muzealnictwa. Ostatnio opublikowa┼éa m.in.: Figuration and Gestural Abstraction – Prints of Arthur C. Danto (2010), Personalizm malarski – Henryk Musia┼éowicz (2011). E-mail: ebogu01s@uis.edu

 

Mateusz Bonecki — dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze obejmuj─ů przede wszystkim teori─Ö interpretacji, filozofi─Ö kultury i komunikacji oraz metodologi─Ö nauk humanistycznych. Autor artyku┼éów, m.in.: Pragmatist Account of Social-Linguistic Competence in C. S. Peirce, [w:] S. Pop┼éawski (ed.), Social Contexts of Communication, PUT Press, Pozna┼ä 2010; Detranscendentalizacja rozumu a praktyczne niezdeterminowanie dyskursu, [w:] A. Pa┼éubicka, G.A. Dominiak (red.), J─Özyk i przedstawienie, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2008; Wzajemne uwik┼éanie por─Öczno┼Ťci i obecno┼Ťci w kontek┼Ťcie praktycznego rozumienia prawdy u Heideggera, „Przegl─ůd Filozoficzny” 1 (61), 2007. T┼éumaczy┼é m.in. (wraz z J. Durajem) Ontologi─Ö. Hermeneutyk─Ö faktyczno┼Ťci Martina Heideggera (2007) oraz Zarys historyki Johanna G. Droysena (2012). E-mail: mateusz.bonecki@gmail.com

 

Agata Boro┼äska — mgr, doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warmi┼äsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania badawcze: aksjologia, teoria komunikacji.

 

Jaros┼éaw Boruszewski — dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Zak┼éadzie Teorii i Filozofii Komunikacji Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu oraz w Zak┼éadzie Teorii Kultury i Filozofii Instytutu Kulturoznawstwa Wy┼╝szej Szko┼éy Gospodarki w Bydgoszczy. Zainteresowania badawcze: semantyka proceduralna, metodologiczne i epistemologiczne podstawy zarz─ůdzania wiedz─ů, semiotyka kultury oraz filozofia techniki. Wa┼╝niejsze publikacje: Hilarego Putnama mózgi w naczyniu. Hipoteza kapitalnego oszustwa i jej samoobalaj─ůcy charakter („Preteksty”, 2000/3); Semantyka po semantyce. O wspó┼éczesnych projektach komunikacji bez symboli („Principia”, 2004/37-38);Problemy z poj─Öciem wiedzy w ramach epistemicznej koncepcji znaczenia Michaela Dummetta („Filo-Sofija”, 2007/7). E-mail: boruszewski_j@poczta.onet.pl

 

Tadeusz Buksinski — prof. dr hab.; swoje zainteresowania filozoficzne koncentruje na filozofii politycznej oraz etyce. Opublikowa┼é ponad 150 prac. Redaguje seri─Ö wydawnicz─ů Dia-Logos w Peter Lang Publishing House oraz jest redaktorem Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opublikowa┼é trzy monografie w j─Özyku angielskim: Transformations and Continuations. The Case of Central Eastern Europe (2011),Liberalization and Transformation of Morality in Post-communist Countries (2003), Essays in the Philosophy of History (1994). E-mail: tabu@amu.edu.pl

 

Wojciech Józef Burszta — profesor zwyczajny, kierownik Katedry Antropologii Kultury w Szkole Wy┼╝szej Psychologii Spo┼éecznej w Warszawie, kieruje tak┼╝e Zak┼éadem Bada┼ä Narodowo┼Ťciowych Instytutu Slawistyki PAN w Poznaniu, prezes Instytutu im. Oskara Kolberga, redaktor naukowy pó┼érocznika „Sprawy Narodowo┼Ťciowe”, przewodnicz─ůcy Rady Naukowej kwartalnika „Kultura Popularna”; antropolog kultury, kulturoznawca i eseista pisz─ůcy o rzeczach powa┼╝nych i ulotnych. Stypendysta Fulbrighta i Fundacji Ko┼Ťciuszkowskiej, wyk┼éada┼é w Yale, Chicago i Pary┼╝u. Interesuje si─Ö muzyk─ů rockow─ů, futbolem angielskim, mi┼éo┼Ťnik i znawca krymina┼éów. Od 2005 r. osiad┼é w Milanówku; pracuje nad ksi─ů┼╝k─ů Utopia i bunt. Próba antropologii kontrkultury. E-mail: wojciech.burszta@swps.edu.pl

 

Adam Chmielewski — prof. dr hab.; filozof, t┼éumacz, publicysta i dzia┼éacz spo┼éeczny; studiowa┼é filozofi─Ö i nauki spo┼éeczne na Uniwersytecie Wroc┼éawskim oraz na uniwersytetach w Oxfordzie, Nowym Jorku i Edynburgu. Kieruje Zak┼éadem Filozofii Spo┼éecznej i Politycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wroc┼éawskiego. Zajmuje si─Ö filozofi─ů nauki, etyk─ů i filozofi─ů polityki. Autor m.in. ksi─ů┼╝ek: Filozofia Poppera (1996), Niewspó┼émierno┼Ť─ç, nieprzek┼éadalno┼Ť─ç, konflikt(1998); Spo┼éecze┼ästwo otwarte czy wspólnota? (2001), Walc wiede┼äski i walec europejski (2001); Dwie koncepcje jedno┼Ťci (2006), Filozofia Poppera. Analiza krytyczna (2008); Psychopatologia ┼╝ycia politycznego (2009);Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarno┼Ťci. Mi─Ödzy ide─ů a praktyk─ů (2012). Opublikowa┼é wiele przek┼éadów filozoficznych i literackich, w tym dzie┼é Karla Poppera, Bertranda Russella, Alasdaira MacIntyre’a, Richarda Shustermana, Slavoja ┼Żi┼żka, D.H. Lawrence’a i Pearl S. Buck. E-mail: adam.chmielewski@uwr.edu.pl; chmielew@uni.wroc.pl; www.chmielewski.uni.wroc.pl

 

Bogna Choi┼äska — dr, pracuje w Zak┼éadzie Historii Filozofii i Filozofii Wspó┼éczesnej Akademii Pomorskiej w S┼éupsku. Zainteresowania badawcze: psychoanaliza, poststrukturalizm, filozofia wspó┼éczesna, literaturoznawstwo. Sekretarz Komitetu Redakcyjnego „S┼éupskich Studiów Filozoficznych”. E-mail: bchoinska@wp.pl

 

Maciej Chlewicki — dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii UKW w Bydgoszczy. Zajmuje si─Ö histori─ů filozofii, zw┼éaszcza nowo┼╝ytnej od Kartezjusza do Nietzschego, metafilozofi─ů i filozofi─ů religii. Publikowa┼é w „Przegl─ůdzie Filozoficznym”, „Zagadnieniach Naukoznawstwa” i „Edukacji Filozoficznej”. Wspó┼éautor ksi─ů┼╝ki O metafilozofii jako filozofii filozofii(2010). E-mail: machle@wp.pl

 

Malwina Chuda-Granat — mgr, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek stosunki mi─Ödzynarodowe (specjalno┼Ť─ç wschodoznawstwo); obecnie doktorantka Wydzia┼éu Historycznego UAM (Instytut Wschodni). E-mail: malwi.chuda@gmail.com

 

DANIEL CIUNAJCIS — dr, autor pracy Dzieje poj─Ö─ç a krytyczna rola historiografii, pracuje na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz w Wy┼╝szej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Zajmuje si─Ö histori─ů polskich poj─Ö─ç spo┼éeczno-politycznych oraz specyfik─ů tzw. polskiej przestrzeni publicznej. E-mail: histor@amu.edu.pl

 

Piotr Cyciura — dr filozofii, zainteresowania badawcze: filozofia staro┼╝ytna i ┼Ťredniowieczna, metafizyka, metodologia metafizyki, j─Özyk metafizyki, filozofia przyrody. Wyda┼é monografie: Problem istnienia w filozofii Arystotelesa (2009),┼Üw. Tomasz z Akwinu a platonizm (2008). Publikowa┼é m.in. w „Kwartalniku Filozofi cznym”, „Filo-Sofiji”. E-mail: piotr.cyciura@poczta.onet.pl

 

Barbara Czardybon — mgr, absolwentka filozofii na Uniwersytecie ┼Ül─ůskim w Katowicach, doktorantka w Zak┼éadzie Historii Filozofii Uniwersytetu Jagiello┼äskiego w Krakowie, wyk┼éadowca Wy┼╝szej Szko┼éy Biznesu w D─ůbrowie Górniczej. Przygotowuje rozpraw─Ö doktorsk─ů po┼Ťwi─Öcon─ů problematyce onto-gnoseologicznej w rosyjskim neokantyzmie. Autorka t┼éumacze┼ä z zakresu rosyjskiej filozofii neokrytycystycznej. Publikowa┼éa m.in. w czasopismach: „Logos i Ethos”, „Principia”, „Przegl─ůd Filozoficzny”. E-mail: basiaczardybon@interia.pl

 

Stanis┼éaw Czerniak — prof. dr hab., historyk filozofii, zwi─ůzany od lat z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, gdzie kieruje Zespo┼éem Badawczym Antropologii Filozoficznej i Filozofii Spo┼éecznej. W latach 1994–2006 wspó┼épracowa┼é tak┼╝e z Instytutem Filozofii UMK w Toruniu, gdzie wyk┼éada┼é antropologi─Ö filozoficzn─ů i prowadzi┼é seminarium magisterskie. Stypendysta fundacji im. A. von Humboldta w latach 1980/81 i 1992. G┼éówne obszary zainteresowa┼ä filozoficznych: antropologia filozoficzna, historia filozofii niemieckiej XX w. i socjologia wiedzy. Jest wspó┼éredaktorem dwóch tomów pism filozoficznych Maxa Schelera, prac zbiorowych: Problemy socjologii wiedzy iPostmodernizm a filozofia oraz wydawanej przez UMK serii wydawniczej Studia z Filozofii Niemieckiej. Najwa┼╝niejsze publikacje: Socjologia wiedzy Maxa Schelera (1981), Pomi─Ödzy socjologi─ů wiedzy a teologi─ů negatywn─ů. Filozofia Maxa Horkheimera (1990), Lorenz, Plessner, Habermas. Dylematy antropologiczne filozofii wspó┼éczesnej (2002), Wokó┼é klasyków socjologii wiedzy. Studia z poj─Öciowego pogranicza filozofii i socjologii (2005), Kontyngencja, to┼╝samo┼Ť─ç, cz┼éowiek. Studia z antropologii filozoficznej XX wieku (2006), Cielesno┼Ť─ç, kompensacja, mimesis. Wokó┼é poj─Öciowego instrumentarium wspó┼éczesnej antropologii filozoficznej (wraz z R. Michalskim – 2008). E-mail: czerniak.stanislaw@wp.pl

 

Ks. Tomasz Czernik — dr; adiunkt w Dolno┼Ťl─ůskiej Wy┼╝szej Szkole Przedsi─Öbiorczo┼Ťci i Techniki oraz wyk┼éadowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc┼éawiu. Zajmuje si─Ö filozofi─ů spo┼éeczn─ů, socjologi─ů wiedzy i katolick─ů nauk─ů spo┼éeczn─ů. Opublikowa┼é, oprócz artyku┼éów, m.in. ksi─ů┼╝k─Ö pt. Koncepcja cz┼éowieka i spo┼éeczno┼Ťci w pogl─ůdach George’a Santayany (2004). E-mail: czerniktom@gmail.com

 

Bronis┼éaw Dembowski — prof. dr hab. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, biskup senior diecezji w┼éoc┼éawskiej; ucze┼ä W┼éadys┼éawa Tatarkiewicza. Cz┼éonek Komisji Episkopatu do spraw Nauki, Dialogu z Niewierz─ůcymi i Apostolstwa ┼Üwieckich. Autor m.in. ksi─ů┼╝ek: S┼éu┼╝─ůc s┼éowem (1987), Rozwa┼╝ania ┼Ťwi─Ötomarci┼äskie (1987), Wiatr wieje tam, gdzie chce: z do┼Ťwiadcze┼ä Odnowy w Duchu ┼Üwi─Ötym (1998).

 

Krystyna Demkowicz-Dobrza┼äska — mgr, absolwentka filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Gda┼äskim. Przygotowuje doktorat o twórczo┼Ťci Wernera Herzoga. Opublikowa┼éa artyku┼éy, m.in.: Przemoc i niewinna ofiara we„W┼éadcy much” Petera Brooka, [w:] Obrazy kultur, Pozna┼ä 2007; Grigorij Kozincew albo poszukiwanie formyKino gruzi┼äskie: wybrane postacie, dzie┼éaAndriej Koncza┼éowski; Nikita Micha┼ékow, „Kwartalny Informator DKF ┼╗ak”, wiosna-lato 2005; Czyim gniewem jest gniew Aguirre?, [w:] Kino niemieckie w dialogu pokole┼ä i kultur, Kraków 2004; Przyby┼éem z wizyt─ů. O obco┼Ťci Kaspara w filmie W. Herzoga „Zagadka Kaspara Hausera”, [w:] Nadprzyrodzone, Kraków 2003.

 

Krzysztof Derdowski — autor tomików wierszy: Czasowo nie ma wieczno┼ŤciCienie i postacie. Napisa┼é tak┼╝e kilka powie┼Ťci i zbiorów opowiada┼ä: ZnikanieCh┼éódNagaRobalPapugaWstyd. Jest autorem sztuk teatralnych. Publikowa┼é m.in. w „Odrze”, „Twórczo┼Ťci”, „Toposie”, „Poezji”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Nurcie”, „Dekadzie Literackiej”. Pisa┼é m.in. o twórczo┼Ťci: Ryszarda Kapu┼Ťci┼äskiego, Ireneusza Iredy┼äskiego, Janusza ┼╗ernickiego, Kazimierza Hoffmana, Zdzis┼éawa Polsakiewicza. Ma w dorobku ksi─ů┼╝ki krytycznoliterackie: Antropologia podmiotu lirycznego (red.) oraz monografi─Ö o twórczo┼Ťci Stanis┼éawa Czerniaka, pt. Mistyka, zwierz─Öta i koany (2013). Otrzyma┼é nagrody literackie „Czerwonej Ró┼╝y”, „Bez Woalu” i dwukrotnie „┼üuczniczki” (za powie┼Ťci Ch┼éód Wstyd)Jest cz┼éonkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. E-mail: derdowski@wp.pl

 

Artur Dobosz — dr hab., wyk┼éadowca Politechniki Pozna┼äskiej, pracuje w Pracowni Humanistyki i Komunikacji Interpersonalnej w Zarz─ůdzaniu. Wyda┼é m.in.: Symbol i istnienie (1993), To┼╝samo┼Ť─ç metamorficzna a komunikacja j─Özykowa (2002). Wspó┼éredakcja (wraz z A.P. Kowalskim) ksi─ů┼╝ki pt. O bezpiecze┼ästwie ontologicznym (2007). Autor kilkudziesi─Öciu artyku┼éów z filozofii i teorii kultury. Przygotowuje ksi─ů┼╝k─Ö o genezie kultury pt. Mit – filozofia – schizofrenia. E-mail: Artur.Dobosz@put.poznan.pl

 

Miko┼éaj Domaradzki — dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii UAM. Aktualnie jego zainteresowania naukowe obejmuj─ů fenomen staro┼╝ytnej alegorezy oraz kognitywn─ů teori─Ö metafor. Autor ksi─ů┼╝ki O subiektywno┼Ťci prawdy w uj─Öciu Sørena Aabye Kierkegaarda (2006) oraz licznych artyku┼éów w j─Özyku polskim i angielskim (m.in. w: „Przegl─ůdzie Filozoficznym”, „Archiwum Historii Filozofii i My┼Ťli Spo┼éecznej” oraz w „Eosie”). T┼éumacz dzie┼é Kierkegaarda. E-mail: mikdom@poczta.onet.pl

 

Zbigniew Drozdowicz — prof. dr hab., profesor zwyczajny, kierownik Katedry Religioznawstwa i Bada┼ä Porównawczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje si─Ö w nowo┼╝ytnej filozofii francuskiej oraz w filozofii religii, autor 24 monografii ksi─ů┼╝kowych oraz ok. 300 artyku┼éów naukowych i popularnonaukowych. W ostatnich latach okaza┼é si─Ö cykl jego 6 monografii po┼Ťwi─Öconych racjonalno┼Ťci w filozofii, w religii oraz w ┼╝yciu spo┼éecznym. E-mail:  zbigniew.drozdowicz@amu.edu.pl

 

Anna Dziedzic — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Historii Filozofii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje si─Ö histori─ů filozofii polskiej, filozofi─ů prze┼éomu antypozytywistycznego, antropologi─ů filozoficzn─ů, filozofi─ů religii. Autorka ksi─ů┼╝ki Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego (2010) oraz artyku┼éów po┼Ťwi─Öconych m.in. my┼Ťli W. Jamesa, S. Brzozowskiego, M. Zdziechowskiego, M. Straszewskiego, W. Lutos┼éawskiego, S. Pawlickiego, A. Wróblewskiego i L. Ko┼éakowskiego. E-mail: anna.dziedzic@uw.edu.pl

 

Bohdan Dziemidok — prof. zw. dr hab.; filozof i teoretyk sztuki. Zajmuje si─Ö g┼éównie estetyk─ů, etyk─ů oraz aksjologi─ů ogóln─ů. Autor 6 ksi─ů┼╝ek i ponad 140 artyku┼éów naukowych. Wyda┼é m.in. monografie: Teoria prze┼╝y─ç i warto┼Ťci estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia mi─Ödzywojennego (1980), Sztuka, warto┼Ťci, emocje (1992), The Comical: a Philosophical Analysis (1993), G┼éówne kontrowersje estetyki wspó┼éczesnej (2003), O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj (2011).

 

Kazimierz Dziubka — dr hab.; kierownik Zak┼éadu Spo┼éecze┼ästwa Obywatelskiego w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wroc┼éawskiego. Autor ok. 60 publikacji, w tym 2 monografii, wspó┼éautor 3 leksykonów i 6 prac zbiorowych. Zainteresowania naukowe i badawcze obejmuj─ů my┼Ťl polityczn─ů (histori─Ö i wspó┼éczesno┼Ť─ç), filozofi─Ö polityki, teori─Ö i praktyk─Ö funkcjonowania spo┼éecze┼ästwa obywatelskiego, przywództwo polityczne, neuronauki. E-mail: kazimierz.dziubka@uwr.edu.pl

 

Harry G. Frankfurt – nale┼╝y do czo┼éówki ameryka┼äskich filozofów analitycznych; do czasu przej┼Ťcia na emerytur─Ö wyk┼éada┼é filozofi─Ö m.in. w uniwersytetach Yale i Princeton. Zajmowa┼é si─Ö racjonalizmem w XVII wieku (Kartezjusz), filozofi─ů moraln─ů oraz filozofi─ů umys┼éu i dzia┼éania. Do najwa┼╝niejszych jego prac nale┼╝─ů: Demons, Dreamers and Madmen: The Defence of Reason In Descartes’s Meditations (1970); The Importance of What We Care About (1988); Necessity of Volition, and Love (1999); The Reason of Love (2004) oraz dwie niewielkie obj─Öto┼Ťciowo prace, które przynios┼éy mu ┼Ťwiatowy rozg┼éos: On Bullshit (2005) – przek┼éad polski: O wciskaniu kitu (2008) i On Truth (2006) – przek┼éad polski: O prawdzie (2008).

Marcin Furman — dr, Akademia Pomorska w S┼éupsku, Katedra Filozofii, adiunkt w Zak┼éadzie Historii Filozofii i Filozofii Wspó┼éczesnej. Praca magisterska pt.: Edmund Husserl. Intencjonalno┼Ť─ç jako zasada istnienia ┼Ťwiadomo┼Ťci. Doktorat:Problem aporii poznania bezpo┼Ťredniego. Fenomenologia Edmunda Husserla w ┼Ťwietle filozofii klasycznej. Zainteresowania: fenomenologia, neokantyzm, filozofia warto┼Ťci, epistemologia.

 

Marek Gensler — dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu ┼üódzkiego, dyrektor Instytutu Filozofi i U┼ü (od 2011). Studiowa┼é w ┼üodzi (anglistyka, filozofia) i w Oxfordzie (visiting graduate student), doktorat z filozofii (1996) pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzis┼éawa Kuksewicza, stypendysta Fundacji Fulbrighta w Boston College (2000/2001); habilitacja na podstawie rozprawy K┼éopotliwa zmiana, czyli Waltera Burleya zmagania ze zmienno┼Ťci─ů rzeczy (2008). Zajmuje si─Ö histori─ů filozofii staro┼╝ytnej i ┼Ťredniowiecznej, specjalizuje si─Ö w metafizyce i filozofi i przyrody XIV w. Autor kilkudziesi─Öciu polskich i zagranicznych publikacji: monografii, edycji krytycznych i t┼éumacze┼ä. Prowadzi┼é wyk┼éady go┼Ťcinne w kilku o┼Ťrodkach na trzech kontynentach. E-mail:  mgensler@uni.lodz.pl

 

Celina G┼éogowska, mgr filozofii Uniwersytetu Gda┼äskiego, doktorantka filozofii Uniwersytetu Szczeci┼äskiego, stypendystka programu „Erasmus” na Universita degli Studi di Salemo we W┼éoszech. Zajmowa┼éa si─Ö m.in.: epistemologi─ů normatywn─ů, aretologi─ů i filozofi─ů prawa oraz filozofi─ů staro┼╝ytn─ů, ┼Ťredniowieczn─ů i analityczn─ů. Obecnie interesuje si─Ö teologi─ů filozoficzn─ů. Opublikowa┼éa nast─Öpuj─ůce teksty z zakresu filozofii: Jeff a Jordana pragmatyczne uzasadnienie wiary religijnej, [w:] Rozum i przestrzenie racjonalno┼Ťci, pod red. A. Chmieleckiego, Gda┼äsk 2010, s. 144-152; Jak si─Ö zachowa─ç racjonalnie w obliczu ró┼╝nicy zda┼ä ? Recenzja z: David Christensen, Jennifer Lackey (red.), The Epistemology of Disagreement. New Essays, Oxford: Oxford University Press 2013, “Analiza i Egzystencja” 2015, nr 29, s. 113-122. E-mail: cglogowska@gmail.com

 

 

Lidia B. Godek — dr; adiunkt w Zak┼éadzie Filozofii Spo┼éecznej i Politycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje si─Ö aksjologi─ů i estetyk─ů polityki, teori─ů i praktyk─ů komunikacji. W szczególno┼Ťci aksjologi─ů sfery publicznej, estetytazacj─ů i skandalizacj─ů dyskursów polityki, teori─ů demokracji medialnej. Autorka ksi─ů┼╝ki Filozofia pa┼ästwowo┼Ťci Maxa Webera (2013). E-mail: lidia.b.godek@gmail.com

 

Roman Piotr Godlewski — dr, przez wiele lat pracowa┼é jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor publikacji z filozofii j─Özyka i metaetyki, m.in. w: „Filozofii Nauki”, „Edukacji Filozoficznej”, „Rocznikach Filozoficznych KUL”, „Filo-Sofiji”. E-mail: rogodlewski@wp.pl

 

Micha┼é G┼éowala — dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wroc┼éawskiego; g┼éówne obszary zainteresowa┼ä: metafizyka i filozofia umys┼éu (w szczególno┼Ťci metafizyka aktów rozumu i woli oraz habitus) w scholastyce XIII–XVII w. Publikacje: Pojedynczo┼Ť─ç. Spór o zasad─Ö indywiduacji w scholastyce (2012); ┼üatwo┼Ť─ç dzia┼éania. Klasyczna teoria cnót i wad w scholastyce (2012); artyku┼éy i przek┼éady tekstów scholastycznych. E-mail: mglowala@op.pl

 

Barbara Grabowska — dr hab., adiunkt w Zak┼éadzie Filozofii Polityki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze: liberalizm, feminizm, prawa zwierz─ůt. Wyda┼éa ksi─ů┼╝k─Ö pt.: Samotny egoista czy odpowiedzialny obywatel? Rozwa┼╝ania na temat liberalnego idea┼éu cz┼éowieka i obywatela (Toru┼ä 2011). Wa┼╝niejsze artyku┼éy: Sfera publiczna – zbyteczna czy niezb─Ödna w pa┼ästwie liberalnym? („Filo-Sofija”, 2003, nr 1(3));J─Özykowe aspekty szowinizmu gatunkowego („Ruch Filozoficzny”, t. LXVIII, 2011/2), Cia┼éo upolitycznione – feministyczne dyskusje wokó┼é problemu p┼éci w polityce, [w:] Terytorium i peryferia cielesno┼Ťci. Cia┼éo w dyskursie filozoficznym, Katowice 2010; Ideologia wielokulturowo┼Ťci jako szansa na prze┼éamanie milczenia kobiet, („TEKA Komisji Politologii i Stosunków Mi─Ödzynarodowych”, IV/2009). E-mail: barbaragrabowska@wp.pl

 

Jan Grad — dr hab., etnograf, kulturoznawca, filozof kultury, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zak┼éadu Bada┼ä nad Uczestnictwem w Kulturze Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Zainteresowania naukowe: 1) teoretyczno-metodologiczna problematyka bada┼ä nad kultur─ů i uczestnictwem w kulturze, 2) obyczaj jako dziedzina kultury symbolicznej, 3) ludyczna sfera kultury, 4) tradycja jako kontynuacja kultury, 5) kultura ludowa (regionalne i lokalne tradycje obyczajowe). Najwa┼╝niejsze publikacje: Obyczaj a moralno┼Ť─ç. Próba metodologicznego uporz─ůdkowania bada┼ä dotychczasowych (1993); Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury. Analiza metodologiczno-teoretyczna (1997); wspó┼éautor skryptu dla studentów kulturoznawstwa: Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu (1996, 1999, 2005); autor kilkudziesi─Öciu artyku┼éów. Wspó┼éredagowa┼é numer 12 „Filo-Sofiji” (2011) po┼Ťwi─Öcony filozofii Jerzego Kmity. E-mail: gradjan@amu.edu.pl

 

Grzegorz J. Grzmot-Bilski — dr; przez wiele lat pracowa┼é jako adiunkt na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor ksi─ů┼╝ek: Idea racjonalno┼Ťci w filozofii A.N. Whiteheada (1996), W poszukiwaniu syntezy. Mi─Ödzy wiar─ů a rozumem (2004), Bierdiajew i problem wolno┼Ťci (2010). Opublikowa┼é tak┼╝e tomy poetyckie: Z powrotem do ┼╝ycia (2003), Nim sp┼éon─Ö w ┼Ťwietle (2011). Jego wiersze by┼éy publikowane m.in. w „Akancie” i „Okolicy Poetów”. Wspó┼étwórca czasopisma filozoficznego „Filo-Sofija”, cz┼éonek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz przewodnicz─ůcy Komisji Filozofii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. E-mail: grzmotb@neostrada.pl

 

Jacek Grzybowski — dr hab., adiunkt na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardyna┼éa Stefana Wyszy┼äskiego w Warszawie i wyk┼éadowca na Papieskim Wydziale Teologicznym, autor ksi─ů┼╝ek i artyku┼éów naukowych z dziedziny historii filozofii, filozofii polityki i filozofii kultury. Opublikowa┼é: Miecz i pastora┼é. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter w┼éadzy (2006); Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrze┼Ťcija┼äska (2007); Theatrum Mundi. Kosmologia i teologia Dantego Alighieri (2009); Byt, to┼╝samo┼Ť─ç, naród. Próba wyja┼Ťnienia formu┼éy „to┼╝samo┼Ť─ç narodowa”w perspektywie metafizyki (2012). W swoich licznych publikacjach podejmuje problematyk─Ö filozoficznych inspiracji i ┼║róde┼é wspó┼éczesnych zagadnie┼ä kulturowych, politycznych i cywilizacyjnych. E-mail:  j.grzybowski@uksw.edu.pl

 

ks. Józef Herbut — emerytowany prof. zw., by┼éy kierownik Katedry Metodologii Filozofii na Wydziale Filozoficznym KUL. Zajmuje si─Ö metodologi─ů dyscyplin filozoficznych i logik─ů j─Özyka religijnego. Najwa┼╝niejsze publikacje: Hipotezy w filozofii bytu (Lublin 1978) (analizuje w niej hipotezy w typowym j─Özyku metafizykalnym za pomoc─ůy poj─Ö─ç wspó┼éczesnej metodologii nauk); Metoda transcendentalna w metafizyce (Opole 1987) (w pracy tej wykazuje, ┼╝e taka metoda stale by┼éa stosowana do uzasadniania podstawowych zasad filozoficznych); Elementy metodologii filozofii(Lublin 2007); autor artyku┼éów opisuj─ůcych semiotyczne role wypowiedzi religijnych oraz sposoby uzasadniania religijnych wypowiedzi opisowych. Jest redaktorem naukowym Leksykonu filozofii klasycznej (Lublin 1997) oraz autorem licznych jego hase┼é, a tak┼╝e wspó┼éredaktorem S┼éownika terminów naukoznawczych (Lublin 2007).

 

Kazimierz Hoffman — urodzi┼é si─Ö 5 czerwca 1928 r. w Grudzi─ůdzu; zmar┼é 3 marca 2009 r. w Bydgoszczy. Poeta i eseista. Wyró┼╝niony wieloma nagrodami za twórczo┼Ť─ç poetyck─ů, w tym presti┼╝ow─ů nagrod─ů Polskiego PEN Clubu w 2005 r. Wyda┼é nast─Öpuj─ůce tomy poezji: Trzy pi─Ötra domu (1960), Zielony jeste┼Ť (1964), Rousseau (1967), Drzewo obiecane (1971), Litera (1977), Wiersze wybrane (1978), Kamie┼ä Moore’a (1982), Powrót (1982), Dwana┼Ťcie zapisów (1986), Koda (1987), Trwaj─ůca chwila (1991), Przenikanie (1996), Stary cz┼éowiek przed Poematem (1999), Dziesi─Ö─ç prób tematu: poeta, wiersz (2001), Kos i inne wiersze (2003), Drog─ů (2004), A-dur (2007), Znaki (2008). Wyda┼é równie┼╝ zbiory esejów o sztuce: Wybór i j─Özyk (1989) oraz Przy obrazie (1998).

 

Aleksandra Horecka — dr hab., adiunkt w Zak┼éadzie Semiotyki Logicznej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje si─Ö estetyk─ů szko┼éy lwowsko-warszawskiej oraz semiotyk─ů logiczn─ů, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem teorii obiektów semiotycznych w szkole lwowsko-warszawskiej. Przygotowa┼éa ksi─ů┼╝k─Ö pt. Przedmiot estetyki, jej zadania, metoda i miejsce po┼Ťród nauk w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. E-mail: aleksandra@horecki.pl

 

Krzysztof Hubaczek — adiunkt w Zak┼éadzie Filozofii Wspó┼éczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci┼äskiego. Publikowa┼é m.in. w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Rocznikach Filozoficznych KUL”, „Analizie i Egzystencji”, „Diametrosie”. Wyda┼é ksi─ů┼╝k─Ö Bóg a z┼éo. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej (Wroc┼éaw 2010) w ramach serii „Monografie. Seria humanistyczna” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie zajmuje si─Ö filozofi─ů religii, a tak┼╝e przygotowuje monografi─Ö po┼Ťwi─Öcon─ů problematyce wolno┼Ťci woli i odpowiedzialno┼Ťci moralnej. E-mail: hubaczek@gmail.com

 

Jan P. Hudzik — prof. dr hab.; kierownik Zak┼éadu Filozofii i Socjologii Polityki Uniwersytetu Marii Curie-Sk┼éodowskiej w Lublinie. Zajmuje si─Ö histori─ů idei, filozofi─ů kultury i filozofi─ů spo┼éeczn─ů. Autor m.in. ksi─ů┼╝ek: Rozum, wolno┼Ť─ç, odpowiedzialno┼Ť─ç (2001), Niepewno┼Ť─ç i filozofia (2006), Trzy studia o metafizyce, pami─Öci i demokracji (2009), Prawda i teoria (2011). E-mail: jan.hudzik@poczta.umcs.lublin.pl

 

Jan Franciszek Jacko — dr hab., Uniwersytet Jagiello┼äski. Prowadzi badania dotycz─ůce, m.in. semiotyki, komunikacji mi─Ödzykulturowej, logiki praktycznej i etyki biznesu. Uczestnik seminariów naukowych prowadzonych przez Józefa M. Boche┼äskiego w szwajcarskim Fryburgu w latach 1989–1991. E-mail: 379@wp.eu ; Web-page: http://jacko.econ.uj.edu.pl

 

 

Jaros┼éaw Jakubowski — dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studia podyplomowe (1992–1993) w Université de Paris XII: Histoire Sociale des Sciences, Cultures et Réligions (DEA). Doktorat pt. Miko┼éaja Bierdiajewa egzystencjalna filozofia historii obroniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999). Zainteresowania naukowe: wspó┼éczesna filozofia francuska (Ricoeur, Lévinas, Sartre), filozofia egzystencji, hermeneutyka, fenomenologia, my┼Ťl Bierdiajewa. Autor m.in. kilku artyku┼éów po┼Ťwi─Öconych Ricoeurowi (Ricoeur a egzystencjalna koncepcja wiecznej tera┼║niejszo┼Ťci; Od krytyki powinno┼Ťci do etyki nadziei. Kant w interpretacji RicoeuraPaula Ricoeura krytyka fenomenologii Innego; Na czym polega sko┼äczono┼Ť─ç cia┼éa w┼éasnego? W poszukiwaniu odpowiedzi Paula Ricoeura); przet┼éumaczy┼é z francuskiego m.in.: P. Ricoeura Czas i opowie┼Ť─ç (t. 2, Wyd. UJ, Kraków 2008). E-mail: jaroslab@wp.pl

 

Anna Bia┼éas-Jaroszewska — mgr, uko┼äczy┼éa studia z filologii polskiej oraz filozofii. Doktorantka w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: filozofia ┼Ťredniowieczna oraz my┼Ťl polityczna i ruchy religijne ┼Ťredniowiecza. E-mail: anna.bialas@ya.ru

 

Magdalena Jaworska-Wo┼éoszyn — dr, adiunkt w Pa┼ästwowej Wy┼╝szej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Stypendystka oraz uczestniczka seminariów organizowanych przez Istituto Italiano per gli Studi Filosofici w Neapolu. Autorka monografii Zapomniany filozof: Georgios Gemistos (Plethon). Zarys ┼╝ycia i twórczo┼Ťci(2008). Interesuje si─Ö histori─ů filozofii staro┼╝ytnej oraz filozofi─ů bizantyjsk─ů doby ┼Ťredniowiecza i renesansu. E-mail: mjaworska-woloszyn@pwsz.pl

 

Marek Jedli┼äski — mgr, doktorant na Wydziale Historycznym UAM (Instytut Wschodni). Studiowa┼é stosunki mi─Ödzynarodowe (specjalno┼Ť─ç: wschodoznawstwo) na Wydziale Historycznym UAM. Przygotowuje rozpraw─Ö po┼Ťwi─Öcon─ů rosyjskiej my┼Ťli dziewi─Ötnastowiecznej. Zainteresowania naukowe obejmuj─ů g┼éównie filozofi─Ö, literatur─Ö rosyjsk─ů oraz wspó┼éczesne zagadnienia polityczne. Autor artyku┼éów naukowych, m.in.: Romantyczna konceptualizacja przesz┼éo┼Ťci w my┼Ťli rosyjskiej („Sensus Historiae”, 2011/1); Elementy my┼Ťlenia magicznego i mitycznego w historiozofii rosyjskiej (w: J─Özyk i przedstawienie, pod red. A. Pa┼éubickiej, G.A. Dominiaka, Bydgoszcz 2008); Zarys staroruskiej my┼Ťli historiozoficznej („Przegl─ůd Filozoficzny. Nowa seria”, 2010/1). E-mail: marekjedlinski@poczta.onet.pl

 

Joanna Judycka — dr hab. prof. Uniwersytetu Gda┼äskiego, Zak┼éad Historii Filozofii Staro┼╝ytnej i ┼Üredniowiecznej, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Zainteresowania badawcze: recepcja pism Arystotelesa w ┼Ťredniowieczu, filozofia Rajmunda Lulla, Pawe┼é z Worczyna i filozofia polska XV w., edytorstwo krytyczne tekstów filozoficznych. Ksi─ů┼╝ki: Aristoteles Latinus IX, 1 De generatione et corruptione, Leiden 1986, 1997, Wiara i rozum w filozofii Rajmunda Lulla, Lublin 2005 i wiele artyku┼éów, g┼éównie w „Acta Mediaevalia”, Ruch translatorski we wczesnym ┼Ťredniowieczu, [w:] Przewodnik po filozofii ┼Ťredniowiecznej. Od ┼Ťw. Augustyna do Joachima z Fiore, red. A. Kijewska, Kraków 2012. E-mail:  filjju@ug.edu.pl

 

Stanis┼éaw Judycki — prof. dr hab., kierownik Zak┼éadu Metafizyki i Filozofii Religii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gda┼äskiego, autor ksi─ů┼╝ek: Intersubiektywno┼Ť─ç i czas. Przyczynek do dyskusji nad pó┼║n─ů faz─ů pogl─ůdów Edmunda Husserla, Lublin 1990; Umys┼é i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umys┼éu, Lublin 1995; ┼Üwiadomo┼Ť─ç i pami─Ö─ç. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Lublin 2004; Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Pozna┼ä 2010; Ksi─ů┼╝eczka o cz┼éowieku wierz─ůcym (2014).  Obszary zainteresowa┼ä: epistemologia, filozofia wspó┼éczesna, filozofia umys┼éu, teologia filozoficzna. E-mail: s.judycki@ug.edu.pl

 

El┼╝bieta Jung – dr hab. prof. U┼ü, Prodziekan ds Nauki, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, Kierownik Katedry Historii Filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu ┼üódzkiego. G┼éówne zainteresowania to filozofia i teologia pó┼║nego ┼Ťredniowiecza, historia nauki do czasów Newtona, historia kobiet my┼Ťlicielek, wspó┼éczesny feminizm. Oko┼éo 100 publikacji w j─Özykach kongresowych, wydania krytyczne tekstów ┼éaci┼äskich, t┼éumaczenia z ┼éaciny na j─Özyk polski. Do 2012 r. cz┼éonek Prezydium Societé Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévale, redaktor naczelna „Mediaevalia Philosophica Polonorum”. Ostatnia ksi─ů┼╝ka: Arystoteles na nowo odczytany. Ryszarda Kilvingtona Kwestie o ruchu (2014). Kierownik grantu NCN: „W kierunku nowo┼╝ytnej filozofii przyrody. ┼Üredniowieczna Szko┼éa Oksfordzkich Kalkulatorów, czyli matematyzacja Arystotelesa”. Konsul Honorowy Republiki Finlandii w ┼üodzi. E-mail: hisfil@filozof.uni.lodz.pl

 

Mariusz Kaniewski — dr, adiunkt w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wy┼╝szej i nauczyciel etyki oraz filozofii w II Liceum Ogólnokszta┼éc─ůcym w Bydgoszczy. Interesuje si─Ö zagadnieniem ontologii Ingardena oraz poszerzon─ů teori─ů rozumu. Jest tak┼╝e specjalist─ů ds. public relations. E-mail: kanmm@poczta.onet.pl

 

Wojciech Kass — poeta i eseista, pracuje w Muzeum Konstantego Ildefonsa Ga┼éczy┼äskiego w Praniu na Mazurach. Jest autorem ksi─ů┼╝ki dokumentuj─ůcej zwi─ůzki Czes┼éawa Mi┼éosza i jego krewnych z Sopotem Aj, moi dawno umarli (STK 1996) oraz ksi─ů┼╝ki eseistycznej P─Ökni─Öte struny pe┼éni. Wokó┼é Konstantego Ildefonsa Ga┼éczy┼äskiego (AWF Olsztyn 2004)Wyda┼é tomiki poetyckie: Do ┼Ťwiat┼éa (1999), Jele┼ä Thorwaldsena (2000) oraz Prószenie i pranie (2002), wybór wierszy w j─Özyku polskim i niemieckim 10 Gedichte aus Masurenland (2003), Przyp┼éyw cieni (2004), Gwiazda g┼éóg (2005), Pie┼Ť┼ä mi┼éo┼Ťci, pie┼Ť┼ä do┼Ťwiadczenia (z Krzysztofem Kuczkowskim 2006), Wiry i sny (2008), 41 (Iskry 2010) oraz Czterdzie┼Ťci jeden. Wiersze i glosy (w opracowaniu i pod red. Z. Fa┼étynowicza) poszerzone o dziennik poety z okresu pisania pie┼Ťni, komentarze krytyków i historyków literatury z lat 2010–2012 oraz pie┼Ťni, które nie wesz┼éy do tomiku 41 (2012). Cz┼éonek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu. Stypendysta ministerstwa kultury (2002, 2008). Uhonorowany wieloma nagrodami, m.in. „Nowej Okolicy Poetów” za dorobek poetycki (2004). Cz┼éonek redakcji dwumiesi─Öcznika literackiego „Topos”. Jego wiersze t┼éumaczone s─ů na niemiecki, angielski, w┼éoski, hiszpa┼äski, litewski, czeski, s┼éowe┼äski, serbski, bu┼égarski. W 2007 r. zosta┼é uhonorowany br─ůzowym medalem Zas┼éu┼╝ony Kulturze „Gloria Artis”, a w 2011 r. „Sopock─ů Muz─ů”. E-mail: kassandra@poczta.onet.pl

 

Rados┼éaw Kazibut – dr, adiunkt w Zak┼éadzie Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: zagadnienie procesu kszta┼étowania si─Ö praktyki badawczej nauk laboratoryjnych, tak┼╝e w odniesieniu do spo┼éecznych uwarunkowa┼ä mechanizmów akceptowania i uzasadniania wiedzy naukowej; problem kryteriów demarkacji pomi─Ödzy wiedz─ů naukow─ů a pseudonaukow─ů; wp┼éyw czynników kulturowych i przekona┼ä ┼Ťwiatopogl─ůdowych na kszta┼ét wiedzy naukowej. Szczególn─ů uwag─Ö badawcz─ů koncentruje na zagadnieniu filozoficznych podstaw praktyki badawczej „nauki laboratoryjnej” w kontek┼Ťcie my┼Ťli filozoficznej Roberta Boyle’a. Publikowa┼éa m.in. w: „Zagadnieniach Naukoznawstwa”, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, „Studiach Metodologicznych”, „Przegl─ůdzie Religioznawczym”, „Studia Philosophiae Christianae”. E-mail: rkazibut@amu.edu.pl

 

Tomasz K─ůkol — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Filozofii Wspó┼éczesnej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gda┼äskiego. Wspó┼épracownik International Center for Formal Ontology (ICFO) w Warszawie przy Politechnice Warszawskiej j ako cz┼éonek rady redakcyjnej „Fundamenta Onto/Logica”, której wspó┼éw┼éa┼Ťcicielem jest ICFO i Walter de Gruyter; tak┼╝e jako cz┼éonek grupy badawczej WCST (Warsaw Circle for the Study of Thomism). Kierunki bada┼ä naukowych: ontologia (Roman Ingarden, Benedykt Spinoza, Tomasz z Akwinu, Immanuel Kant, czas, konstytucja materialna, identyczno┼Ť─ç), logika filozoficzna, filozofia umys┼éu, bioetyka, etyka seksualna, bi- blistyka, koranistyka. W ostatnich dwóch latach opublikowa┼é: “Persons and Bodies. Lowe’s Arguments for Dualism vs. Ingarden's Analysis”, [w:] Miros┼éaw Szatkowski (ed.), The Dualistic Ontology of Human Person, Muenchen: Philosophia Verlag 2013, S. 149-160; Is God His essence? The logical structure of Aquinas ’proofs for this claim, „Philosophia”, vol. 41 (2013), nr 2, s. 649-660; Aquinas and the ontological argument, uka┼╝e si─Ö w: M. Szatkowski (ed.), Analytically Oriented Thomism, Walter de Gruyter; Czy ontologia czterowymiarowa jest równowa┼╝na trójwymiarowej?, [w:] M. Piwowarczyk (red.), „Substancja” (Studia Systematica, t. 2), Wroc┼éaw: Wydawnictwo UWr 2013, s. 105-114; O kilku argumentach za zniesieniem ró┼╝nicy kategorialnej mi─Ödzy przedmiotami trwaj─ůcymi w czasie i procesami, [w:] D. Leszczy┼äski, M. Rosiak (red.), ┼Üwiadomo┼Ť─ç, ┼Ťwiat, warto┼Ťci. Profesorowi Andrzejowi Pó┼étawskiemu z okazji 90. jubileuszu w darze, Wroc┼éaw: Oficyna Naukowa Polskiego Forum Filozoficznego 2013, s. 324-338; Ingardenowska ontologia czasu i procesu a prezentyzm, „Filozofia Nauki”, 2(82)/2013, s. 117-129; W kwestii nie┼Ťmiertelno┼Ťci duszy w Etyce w porz─ůdku geometrycznym dowiedzionej B. Spinozy, „Studia z historii filozofii”, 3(4) 2013, s. 145-157; Idealizm transcendentalny dzi┼Ť? Od Kaniowskiej metafizyki substancji i czasu w Krytyce czystego rozumu do sporu o istnienie ┼Ťwiata, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, 4/2013, s. 7-18; Spór o istnienie ┼Ťwiata rozniecony na nowo? Idee I Husserla a (mo┼╝liwa) przysz┼éo┼Ť─ç fenomenologii, „Fenomenologia”, 12/2014, s. 145-153; Panowie, w┼éa┼Ťnie rozmawiali┼Ťmy z Absolutem, http://tomaszkakol.blog. onet.pl/2014/12/03/panowie-wlasnie-rozmawialismy-z-absolutem-czyli- ewangelie- -w-reku-filozofa-w-xxi-wieku/ E-mail: tomasz.kakol@ug.edu.pl

 

Kenny Sir Anthony John Patrick — ur. 16 marca 1931 r., Liverpool, filozof zajmuj─ůcy si─Ö filozofi─ů umys┼éu, filozofi─ů religii oraz histori─ů filozofii, szczególnie filozofi─ů Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, Kartezjusza. Znawca filozofii Ludwiga Wittgensteina, który wywar┼é na┼ä najwi─Ökszy wp┼éyw, g┼éównie w filozofii umys┼éu. Jego dociekania istotnie przyczyni┼éy si─Ö do rozwoju tzw. tomizmu analitycznego. Wyk┼éada┼é na Uniwersytetach Liverpool, Manchester oraz Oxford. Autor licznych artyku┼éów i ksi─ů┼╝ek. Do najwa┼╝niejszych nale┼╝─ů: Action, Emotion and Will (1963); The Five Ways: St. Thomas Aquinas’ Proofs of God’s Existence (1969); Wittgenstein (1973); Will, Freedom and Power (1975); The Aristotelian Ethics: A Study of the Relationship between the Eudemian and Nicomachean Ethics of Aristotle (1978); The God of the Philosophers (1979); Aquinas (1980); A Stylometric Study of the New Testament (1986); The Metaphysics of Mind(1989); What is Faith?: Essays in the Philosophy of Religion (1992); Aristotle on the Perfect Life (1993); Aquinas on Mind (1993); Frege: An Introduction to the Founder of Modern Analytic Philosophy (1995); Aquinas on Being (2002) oraz czterotomowa A New History of Western Philosophy (2004–2007).

 

Agnieszka Kijewska — historyk filozofii staro┼╝ytnej i ┼Ťredniowiecznej z Wydzia┼éu Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw┼éa II, zajmuje si─Ö przede wszystkim dziejami staro┼╝ytnego i ┼Ťredniowiecznego neoplatonizmu. Jest autork─ů m.in. monografii: Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny (1994); Ksi─Öga Pisma i Ksi─Öga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres (1999); Eriugena (2005); ┼Üwi─Öty Augustyn(2007); Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza – jej ┼║ród┼éa i recepcja (2011) oraz t┼éumacze┼ä tekstów Boecjusza (Traktaty teologiczne [2007]), Eriugeny (Komentarz do Ewangelii Jana [2000]; Periphyseon I  [2009]; Periphyseon II[2010]; Periphyseon III [2010]; Periphyseon IV [2012]) i Miko┼éaja z Kuzy (O grze kul─ů [2006]; Laik o umy┼Ťle [2008]); jest redaktorem i wspó┼éautorem tomu Przewodnik po filozofii ┼Ťredniowiecznej. Od ┼Ťw. Augustyna do Joachima z Fiore(2012). E-mail: agnieszka.kijewska@kul.pl

 

Ryszard Kleszcz – Prof. dr hab., pracuje w Katedrze Logiki i Metodologii Nauk, Instytutu Filozofii Uniwersytetu ┼üódzkiego. Zainteresowania badawcze: epistemologia/metodologia, filozofia analityczna, filozofia polska XX w., filozofia religii, metafilozofia. Opublikowa┼é, oprócz ponad 70 artyku┼éów, m.in. ksi─ů┼╝ki: O racjonalno┼Ťci. Studium epistemologiczno-metodologiczne (1998); O rozumie i warto┼Ťciach (2007); Metoda i warto┼Ťci. Metafilozofia Kazimierza Twardowskiego (2013). Redagowa┼é polskie wydanie pracy Chaima Perelmana pt. Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja (2002) oraz wspó┼éredagowa┼é (wraz z J. Kaczmarkiem) zbiór rozpraw pt. Wokó┼é logiki i filozofii. Ksi─Öga jubileuszowa z okazji 60. urodzin Profesora Grzegorza Malinowskiego (2005). Adres E – mail: kleszcz@filozof.uni.lodz.pl

 

ANDRZEJ KMIECIK — dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, o specjalno┼Ťci logika, nauczyciel akademicki. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Naukowo zajmuje si─Ö zagadnieniami zwi─ůzanymi z ontologi─ů formaln─ů i in┼╝ynieri─ů wiedzy oraz filozoficznymi aspektami sztucznej inteligencji. Prowadzi równie┼╝ badania w zakresie komputerowej symulacji zachowa┼ä spo┼éecznych w ma┼éych grupach. Jest autorem czterech ksi─ů┼╝ek i kilkunastu artyku┼éów naukowych. E-mail: akand@ukw.edu.pl

 

Sebastian Tomasz Ko┼éodziejczyk — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Ontologii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiello┼äskiego, autor ksi─ů┼╝ki Granice poj─Öciowe metafizyki (Monografie FNP, Wroc┼éaw 2006), redaktor serii „Przewodniki po filozofii” i w jej ramach autor Przewodnika po metafizyce. Redaktor naczelny czasopisma Polish Journal of Philosophy. Autor kilkudziesi─Öciu artyku┼éów w j─Özyku angielskim i polskim. Stypendysta Funduszy Stypendialnych UJ, Fundacji „Polityka”, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rz─ůdu szwajcarskiego. Studiowa┼é i przebywa┼é na sta┼╝ach naukowych w Aberdeen University, Bristol University, City University of New York, Geneva University oraz Oxford University. W najbli┼╝szym czasie uka┼╝e si─Ö jego nowa ksi─ů┼╝ka Idea metafizyki. E-mail: sebastian.kolodziejczyk@uj.edu.pl

 

Anna Kondratowicz-Krasi┼äska — mgr, absolwentka filozofii i kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka w Zak┼éadzie Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii UAM; jej zainteresowania naukowe dotycz─ů g┼éównie problematyki filozofii kultury i etyki. Opublikowa┼éa artyku┼éy pt.: Realno┼Ť─ç i ┼Ťmier─ç w teatrze Tadeusza Kantora oraz Kilka s┼éów na temat szkolnej sytuacji komunikacyjnej („Pedagogia”, 7/2009). E-mail: kondratowiczanna@gmail.com

 

Stefan Konsta┼äczak — dr hab., kierownik Zak┼éadu Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania naukowe: historia filozofii polskiej XIX i XX w., etyka, aksjologia. Jest autorem 5 ksi─ů┼╝ek z zakresu etyki i aksjologii. E-mail: s.konstanczak@ifil.uz.zgora.pl; skonstanczak@yahoo.pl

 

Leszek Kopciuch — dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii UMCS w Lublinie. Prowadzi badania z zakresu historii filozofii (g┼éównie niemieckiej) oraz etyki, aksjologii i filozofii dziejów.

T┼éumacz niemieckoj─Özycznych tekstów filozoficznych (t┼éumaczy┼é m.in. teksty N. Hartmanna, R. Carnapa, M. Schlicka, O. Neuratha). Za┼éo┼╝yciel i redaktor naczelny kwartalnika internetowego „Kultura i Warto┼Ťci”. Autor ksi─ů┼╝ek: Cz┼éowiek i historia u Nicolaia Hartmanna (Lublin, 2007); Wolno┼Ť─ç a warto┼Ťci. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner (Lublin, 2010). Ponadto autor kilkudziesi─Öciu artyku┼éów naukowych. Publikowa┼é m.in. w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Etyce”, „Edukacji Filozoficznej”, „Studia Philosophica Wratslaviensia”. Pe┼éna lista publikacji na stronie internetowej (http://filozofia.umcs.lublin.pl/archives/1148). E-mail: leszek.kopciuch@poczta.umcs.lublin.pl

 

Monika Korzeniowska — dr, pracowa┼éa wiele lat jako adiunkt w Instytucie Filozofii UKW w Bydgoszczy. Interesuje si─Ö filozofi─ů egzystencjaln─ů, filozofi─ů kultury i filozofi─ů religii. Wspó┼éautorka ksi─ů┼╝ki O metafilozofii jako filozofii filozofii (2010).

 

Krzysztof Kosior – dr hab. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Sk┼éodowskiej w Lublinie, kierownik Zak┼éadu Religioznawstwa i Filozofii Wschodu, specjalista z zakresu historii i filozofii religii, w g┼éównej mierze buddyzmu i tradycji dalekowschodnich. Autor ponad setki publikacji, uczestnik ponad pó┼é setki konferencji. E-mail: krzysztof.kosior@poczta.umcs.lublin.pl

 

Bogna Kosmulska – dr; adiunkt w Zak┼éadzie Historii Filozofii Staro┼╝ytnej i ┼Üredniowiecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; cz┼éonkini Komisji Speculum Byzantinum przy Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje si─Ö patrologi─ů greck─ů i my┼Ťl─ů wczesnobizanty┼äsk─ů, a tak┼╝e kulturowym kontekstem my┼Ťli antycznej. Autorka ksi─ů┼╝ki pt. Historyczne i doktrynalne uwarunkowania rozwoju my┼Ťli Maksyma Wyznawcy (2014). E-mail: bognakosmulska@onet.pl

 

Martyna Koszka┼éo – dr; adiunkt w Zak┼éadzie Historii Filozofii Staro┼╝ytnej, ┼Üredniowiecznej i Nowo┼╝ytnej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gda┼äskiego. Zainteresowania badawcze: historia filozofii staro┼╝ytnej i ┼Ťredniowiecznej, filozofia Boga, Jan Duns Szkot, problem jednostkowienia, etyka ┼Ťredniowieczna, historia poj─Öcia woli. Autorka monografii Indywiduum i jednostkowienie. Analiza wybranych tekstów Jana Dunsa Szkota (2003), artyku┼éów dotycz─ůcych metafizyki i etyki Jana Dunsa Szkota, historii poj─Öcia woli, scholastyki nowo┼╝ytnej (Franciszek Suárez), hase┼é encyklopedycznych z zakresu filozofii ┼Ťredniowiecznej w Powszechnej Encyklopedii Filozofii i t┼éumacze┼ä z ┼éaciny. Strona http://ug.edu.pl/pracownik/1487/martyna_koszkalo Adres e-mail: filmko@univ.gda.pl.

 

Robert Koszka┼éo — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Filozofii Wspó┼éczesnej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gda┼äskiego. Zainteresowania badawcze: ontologia, filozofia sztuki, filozofia muzyki, filozofia analityczna, historia filozofii wspó┼éczesnej. E-mail: filrk@univ.gda.pl

 

Andrzej P. Kowalski — dr hab., prof. Uniwersytetu Gda┼äskiego, pracuje w Zak┼éadzie Etnologii. Problematyka badawcza to filozofia i kulturowa antropologia wspólnot protohistorycznych; archaiczne formy do┼Ťwiadczenia i ogl─ůdu ┼Ťwiata, teoria mitu i my┼Ťlenia magicznego; lingwistyczne rekonstrukcje staro┼╝ytnych kategorii kulturowych (prehistoria idei i wyobra┼╝e┼ä z zakresu estetyki i etyki). Opublikowa┼é m.in. Symbol w kulturze archaicznej (1997); My┼Ťlenie przedfilozoficzne (2001). Uczestnik projektu „Eidolon” koordynowanego przez kulturoznawców – wspó┼épracowników prof. J. Kmity. Wspó┼éorganizator projektu „Estetyka w archeologii” realizowanego w ramach prac Komisji Dziejów i Metodologii Bada┼ä Archeologicznych Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Od 1998 r. sekretarz Mi─Ödzynarodowej Komisji J─Özykowej dzia┼éaj─ůcej przy Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu ┼üódzkiego oraz cz┼éonek Komisji Antropologicznej PAU w Krakowie od 2011 r. E-mail: kowiregs@poczta.onet.pl 

 

Józef Ko┼╝uchowski — dr, proboszcz parafii w Kmiecinie. Wyk┼éadowca filozofii w Wy┼╝szym Seminarium w Elbl─ůgu i w Wy┼╝szej Szkole Bankowej w Gda┼äsku. Autor kilkudziesi─Öciu artyku┼éów naukowych i sze┼Ťciu ksi─ů┼╝ek. G┼éówne kierunki zainteresowa┼ä i bada┼ä: metafizyka, antropologia filozoficzna, bioetyka, wspó┼éczesna my┼Ťl niemiecka, filozofia Josefa Piepera i Roberta Spaemanna. E-mail: jozefkozuchowski@gmail.com

 

Magdalena Krasi┼äska — ur. 1989 r., uczestniczka studiów magisterskich uzupe┼éniaj─ůcych na kierunku filozofia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. E-mail: mkk89@wp.pl

 

Andrzej Krasi┼äski — mgr filozofii, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Zainteresowania badawcze: filozofia nauki, logika, etyka. E-mail: andrzejk83@gmail.com

 

Iwona Krupecka — dr, asystentka w Zak┼éadzie Historii Filozofii Nowo┼╝ytnej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gda┼äskiego. Publikowa┼éa w „Filo-Sofiji”, „Toposie”, „Ameryce ┼üaci┼äskiej”, „Przegl─ůdzie Filozoficzno-Literackim”. Zajmuje si─Ö filozofi─ů hiszpa┼äsk─ů. E-mail:  wnsik@ug.edu.pl

 

Sabina Kruszy┼äska — prof. dr hab., kierownik w Zak┼éadzie Historii Filozofii Nowo┼╝ytnej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gda┼äskiego. Zajmuje si─Ö przede wszystkim nowo┼╝ytn─ů i wspó┼éczesn─ů filozofi─ů francusk─ů oraz filozofi─ů religii. Autorka m.in. ksi─ů┼╝ek: Benjamin Constant – filozof religii. Religia – Moralno┼Ť─ç – Wolno┼Ť─ç (Gda┼äsk, 2000), Zrozumie─ç niewiar─Ö. Filozoficzne wyznania niewiary w nowo┼╝ytnej my┼Ťli francuskiej (Gda┼äsk, 2011). E-mail: filsk@ug.edu.pl

 

Joanna Krzemkowska-Saja — mgr, doktorantka w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Szczeci┼äskim (promotor: dr hab. A. Chrudzimski, prof. US). Najwa┼╝niejsze publikacje: Kategoria sensu ┼╝ycia w uj─Öciu Ludwiga Wittgensteina i Lwa To┼éstoja, „Ruch Filozoficzny”, 2008, t. LXV, nr 2; Czy Ja w Traktacie logiczno-filozoficznym Wittgensteina jest amoralist─ů?, „Ruch Filozoficzny”, 2008, t. LXV, nr 2. E-mail: joannasaja@gmail.com

 

Alicja Kuczy┼äska — prof. zw. dr hab. zwi─ůzana z Uniwersytetem Warszawskim. Specjalizuje si─Ö w hermeneutycznych badaniach nad sztuk─ů, estetyce renesansu oraz wizualizacji artystycznej idei moralnych Autorka wielu ksi─ů┼╝ek i rozpraw, m.in.: Pi─Ökny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka (1999), Sztuka jako filozofia w kulturze w┼éoskiego renesansu (1988), Pi─Ökno. Mit i rzeczywisto┼Ť─ç (kilka wyda┼ä), Cz┼éowiek i ┼Ťwiat. W─ůtki antropologiczne w poetykach w┼éoskiego renesansu(1976).

 

Emanuel Kulczycki — doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor ksi─ů┼╝ki Teoretyzowanie komunikacji oraz artyku┼éów z zakresu teorii i filozofii komunikacji, komunikacji naukowej, j─Özyków uniwersalnych oraz filozofii kultury. W pracy badawczej koncentruje si─Ö na filozoficznych aspektach uprawiania refleksji nad praktykami komunikacyjnymi oraz na historii komunikacji. E-mail: emekkulczycki@gmail.com

 

Tomasz Lachowski — doktorant w Zak┼éadzie Historii Filozofii Wspó┼éczesnej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego badania skupiaj─ů si─Ö na problematyce podmiotowo┼Ťci, cz┼éowiecze┼ästwa oraz parareligijnych w─ůtkach zbawienia, wyzwolenia czy te┼╝ emancypacji. Szczególnie zainteresowany dekonstruktywizmem Jacques’a Derridy, nietzscheanizmem oraz stirneryzmem. Przygotowuje rozpraw─Ö doktorsk─ů pt. Podmiot/Cz┼éowiek a (po?) nowoczesno┼Ť─ç. Wizje zbawienia w antyfilozofiach Stirnera, Nietzschego i Derridy. E-mail: tomasz.lachowski.87@gmail.com

 

Dorota Leszczyna — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Filozofii Nowo┼╝ytnej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wroc┼éawskiego. Najwa┼╝niejsze publikacje: José Ortega y Gasset. Dziedzictwo Kanta i neokantyzmu marburskiego (Wroc┼éaw 2011);Polska bibliografia Kantowska (wraz z R. Kuliniak) (Kraków 2010). Zainteresowania naukowe: filozofia hiszpa┼äska. E-mail: d.leszczyna@wp.pl

 

Norbert Le┼Ťniewski — dr hab.; Assistant Professor of Philosophy at Adam Mickiewicz University, Poznan (Institute of Philosophy). Author of O hermeneutyce radykalnej (On Radical Hermeneutics, 1998), Hermeneutyczny kontekst wiedzy ┼║ród┼éowej (The Hermeneutical Context of “Original Science” – 2010), editor of Heidegger w kontekstach(Heidegger in Contexts – 2007), coeditor (with J. Rolewski) Kant a metafizyka (Kant and Metaphysics – 2010), (with E. Nowak-Juchacz) Die Zeit Heideggers (2002), with (A. Przy┼é─Öbski) Studies in Hermeneutics (1995). E-mail: norle@poczta.onet.pl

 

Dawid Lipski — dr, Katedra Historii Filozofii Staro┼╝ytnej i ┼Üredniowiecznej Uniwersytetu Kardyna┼éa Stefana Wyszy┼äskiego w Warszawie. Rozprawa doktorska pt. Spór mi─Ödzy Tomaszem z Akwinu i Janem Peckhamem o jedno┼Ť─ç formy substancjalnej w cz┼éowieku. ┼╣ród┼éa i konsekwencje. Stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Liechtenstein), Fundacji Lanckoro┼äskich z Brzezia (Londyn) oraz Deutscher Akademischer Austrausch Dienst (Kolonia). Redaktor dzia┼éu Filozofia w czasopi┼Ťmie „Pro Fide, Rege et Lege”. Nauczyciel etyki i filozofii w szko┼éach ┼Ťrednich. E-mail: dawid.lipski@op.pl

 

Bogdan Lisiak — dr hab. Miejsce pracy: Akademia Ignatianum w Krakowie; Parafia Naj┼Ťwi─Ötszego Serca Pana Jezusa w Nowym S─ůczu. Zainteresowania badawcze: filozofia nauki, filozofia przyrody. Najwa┼╝niejsze publikacje: Poj─Öcie pi─Ökna w ‘Process and Reality’ i ‘Adventures of Ideas’ Alfreda N. Whiteheada (Kraków 1997); Jezuici polscy a nauki ┼Ťcis┼ée od XVI do XIX wieku. S┼éownik bio-biliograficzny (Kraków 2000); Nauczanie matematyki w polskich szko┼éach jezuickich od XVI do XVIII wieku(Kraków 2003); Adam Adamandy Kocha┼äski (1631–1700). Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce XVII wieku(Kraków 2005); Korespondencja Adama Adamandego Kocha┼äskiego SJ (1657–1699), opr. przy wspó┼épracy L. Grzebienia SJ (Kraków, 2005); Wolno┼Ť─ç w filozofii A.N. Whiteheada i P. Teilharda de Chardina, [w:] Wolno┼Ť─ç w epoce poszukiwa┼ä, pod red. M. Szulakiewicza i Z. Karpusa (Wydawnictwo Naukowe UMK, Toru┼ä 2007); Teoria wszystkiego a granice nauki, [w:] Granice i ograniczenia. O do┼Ťwiadczeniu granic i ich przekraczaniu, pod red. M. Szulakiewicza (Wydawnictwo Naukowe UMK, Toru┼ä, 2010). E-mail: lisiak7@aol.com

 

Bo┼╝ena Listkowska — dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2003 r. uko┼äczy┼éa studia polonistyczne w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a w 2005 r. studia filozoficzne w Uniwersytecie Kardyna┼éa Stefana Wyszy┼äskiego w Warszawie. Prowadzi badania nad wspó┼éczesn─ů filozofi─ů polsk─ů. Szczególnie interesuje si─Ö zagadnieniami z zakresu filozofii cz┼éowieka i metafizyki. Wyda┼éa ksi─ů┼╝k─Ö pt. Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego. E-mail: bozena_list@o2.pl

 

Stefania Luba┼äska —dr, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zakres zainteresowa┼ä: historia filozofii, filozofia chrze┼Ťcija┼äska, filozofia egzystencji. Specjalno┼Ť─ç: filozofia Pascala i Kierkegaarda. Najwa┼╝niejsze publikacje: Pascal i Kierkegaard – filozofowie rozpaczy i wiary (Kraków, 2001); Faith and reason in the philosophy of Pascal, [w:] Philosophical and social thought of the 1717 century: Polish contemporary research perspective, ed. by H. ┼Üwi─Öczkowska, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, 15 (28); Pascalian themes in the philosophy of Soren Kierkegaard, [w:] Philosophical trends in the 17th century from the modern perspective, ed. by H. ┼Üwi─Öczkowska, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, 2010, 20 (33); Despair as the death of the spirit in anti-climacus The sickness unto death, [w:] Kierkegaard: east and west (ed. R. Králik, [et al.]), “Acta Kierkegaardiana”, 2011, Vol. 5.

 

Dariusz ┼üukasiewicz – dr hab., profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Cz┼éonek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, cz┼éonek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (wiceprzewodnicz─ůcy oddzia┼éu w Bydgoszczy) i Gesselschaft der Analytischen Philosophie. Przewodnicz─ůcy Central European Society for Philosophy of Religion. G┼éówne obszary bada┼ä: filozofia polska (w szczególno┼Ťci Szko┼éa Lwowsko-Warszawska), brentanizm i fenomenologia, filozofia religii. Najwa┼╝niejsze publikacje ksi─ů┼╝kowe: Opatrzno┼Ť─ç Bo┼╝a, wolno┼Ť─ç, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii (2014); S─ůd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla (2008); Bóg, wszechwiedza, wolno┼Ť─ç (2007); Stany rzeczy i prawda. Szkice filozoficzne (2002); Filozofia Tadeusza Cze┼╝owskiego (2002); Actions, Products, and Things. Brentano and Polish Philosophy (wspó┼éred., 2006); Scientific Knowledge and Common Knowledge (wspó┼éred., 2009), The Right to Believe. Perspectives in Religious Epistemology (wspó┼éred. 2012). E-mail: dlukas@ukw.edu.pl

 

Anna Malitowska — dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka ksi─ů┼╝ek Sumienie filozofii. Artur Schopenhauer (2009), Etyka us┼éug profesjonalnych (2014) oraz licznych artyku┼éów po┼Ťwi─Öconych filozofii moralno┼Ťci. Wiedz─Ö z zakresu filozofii wykorzystuje w praktyce, uczestnicz─ůc w krajowych i mi─Ödzynarodowych projektach biznesowych, edukacyjnych i szkoleniowych. Jako ekspertka od etyki, kultury organizacyjnej i spo┼éecznej odpowiedzialno┼Ťci biznesu wspó┼épracowa┼éa m.in. z Krajow─ů Izb─ů Bieg┼éych Rewidentów, Pomorskim Klastrem ICT Interizon, Dansinn Group z Hongkongu i mi─Ödzynarodow─ů federacj─ů ta┼äca World Dance Council. Jej zainteresowania badawcze obejmuj─ů filozofi─Ö niemieck─ů (zw┼éaszcza tradycj─Ö idealizmu), etyk─Ö stosowan─ů i zawodow─ů, etyk─Ö normatywn─ů, metaetyk─Ö oraz dydaktyk─Ö etyki i filozofii. E-mail: anna.m.malitowska@gmail.com

 

Monika Ma┼éek — dr; adiunkt w Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wroc┼éawskiej. Autorka ksi─ů┼╝ki Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. Wspó┼éczesne uj─Öcie u Johna Graya i Petera Singera, nagrodzonej w konkursie Monografie Fundacji Nauki Polskiej. W ramach pracy naukowej podejmuje m.in. zagadnienia filozofii i etyki nowych technologii oraz etycznego liberalizmu. E-mail: monika.malek@pwr.edu.pl

 

Henryk Mamzer — dr hab., profesor nadzwyczajny Polskiej Akademii Nauk; kieruje Pozna┼äskim Oddzia┼éem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Zainteresowania badawcze: problematyka schy┼ékowego okresu staro┼╝ytno┼Ťci i wczesnego ┼Ťredniowiecza, filozofia archeologii, filozofia kultury. Autor m.in. ksi─ů┼╝ek: Studia nad metalurgi─ů ┼╝elaza na terenie pó┼énocno-wschodniej Bu┼égarii we wczesnym ┼Ťredniowieczu (1988); Archeologia i dyskurs. Rozwa┼╝ania metaarcheologiczne (2004). E-mail: mamzer@gazeta.pl

 

Natalia Marcinowska — mgr, absolwentka filozofii na Uniwersytecie Gda┼äskim. W semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 przebywa┼éa na Uniwersytecie Karola w Pradze. Obecnie zajmuje si─Ö filozofi─ů Józefa Tischnera oraz filozofi─ů religii.

 

Barbara Anna Markiewicz — prof. dr hab.; jest absolwentk─ů polonistyki Uniwersytetu Jagiello┼äskiego i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zak┼éadu Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowa┼éa ok. 400 prac naukowych; jej teksty ukaza┼éy si─Ö tak┼╝e w j─Özyku niemieckim, angielski i hebrajskim. Wyk┼éada┼éa i wyg┼éasza┼éa odczyty m.in. w Turynie, Bochum, Zurichu, Pary┼╝u, Oksfordzie, Londynie, Jerozolimie, Barcelonie i w Berlinie. G┼éównym przedmiotem jej zainteresowa┼ä jest historia filozofii, dydaktyka filozofii oraz filozofia polityki. Dzia┼éa w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, od lat z jego ramienia zajmuje si─Ö Olimpiad─ů Filozoficzn─ů dla m┼éodzie┼╝y. Jest autork─ů m.in. klasycznej ju┼╝ dzisiaj wersji Wypisów z filozofii dla szkó┼é ┼Ťrednich (ost. wyd. 1999) oraz wspó┼éautork─ů mi─Ödzynarodowego podr─Öcznika do filozofii, którego polska wersja Mi─Ödzy mitem i logosem. Europejski podr─Öcznik do filozofii ukaza┼éa si─Ö w 2000 r, a tak┼╝e ksi─ů┼╝ek: ┼╗ywe obrazy. O kszta┼étowaniu si─Ö poj─Ö─ç poprzez ich przedstawienie (1994) i Co si─Ö ┼Ťni filozofom? (2008). E-mail: barmar@uw.edu.pl

 

Anna Markwart — mgr, doktorantka w Instytucie Filozofii Wydzia┼éu Filozoficznego Uniwersytetu Jagiello┼äskiego; jej zainteresowania naukowe koncentruj─ů si─Ö wokó┼é filozofii szkockiego o┼Ťwiecenia, filozofii spo┼éecznej oraz zagadnie┼ä zwi─ůzanych z pograniczem my┼Ťli filozoficznej i ekonomicznej. Autorka m.in. artyku┼éów: Racjonalne decyzje jednostek a samorzutne procesy spo┼éeczne. Krótka historia teorii spontanicznego rozwoju,„Hybris”, nr 14 (2011); Development in terms of values and quality of life (wraz z Katarzyn─ů Zofi─ů Gdowsk─ů), „Zarz─ůdzanie publiczne”, nr 3 (2011). E-mail: anna.markwart@uj.edu.pl

 

George I. Mavrodes – ameryka┼äski filozof analityczny; wyk┼éada┼é filozofi─Ö w University of Michigan. Zajmowa┼é si─Ö epistemologi─ů religii oraz teologi─ů filozoficzn─ů. Przez wiele lat pe┼éni┼é funkcj─Ö przewodnicz─ůcego ameryka┼äskich towarzystw filozoficznych: Society for Philosophy of Religion oraz Society of Christian Philosophers. By┼é równie┼╝ redaktorem naczelnym takich czasopism jak: „American Philosophical Quarterly” i „Faith and Philosophy”. Do najwa┼╝niejszych jego prac nale┼╝─ů: Belief in God: A Study in the Epistemology of Religion (1970) i Revelation in Religious Belief (1988).


Micha┼é Miklas — mgr; doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: filozofia spo┼éeczna i polityczna, etyka, filozofia kultury, epistemologia, filozofia transcendentalna, marksizm. Autor publikacji m.in. o transcendentalno-pragmatycznej transformacji racjonalno┼Ťci oraz nierówno┼Ťci w dzia┼éaniach komunikacyjnych. E-mail: michalkrz@o2.pl

 

Inga Mizdrak — dr, adiunkt w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka Wydzia┼éu Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw┼éa II w Krakowie) oraz Mi─Ödzywydzia┼éowego Studium Podyplomowego – kierunek dziennikarstwo. Od 2004 r. zwi─ůzana z Instytutem My┼Ťli Józefa Tischnera w Krakowie oraz cz┼éonek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Od 2011 r. cz┼éonek Polskiego Towarzystwa Etycznego. Przedmiotem zainteresowa┼ä naukowych jest antropologia filozoficzna, etyka oraz filozofia spo┼éeczna. E-mail: email: mizdraki@uek.krakow.pl; strona internetowa:   http://inga.mizdrak.uek.krakow.pl/

 

Marcin Moskalewicz — dr; historyk i filozof nauki, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studiowa┼é na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na University of California w Berkeley (2003). Marie Curie Fellow w Groningen Research School for the Study of the Humanities w Holandii (2005 oraz 2007). Stypendysta m.in. Institut für die Wissenschaften vom Menschen (2004) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011). Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozpraw─Ö doktorsk─ů przygotowan─ů w ramach programu European Doctorate in the Social History of Europe (2010). Cz┼éonek zespo┼éu redakcyjnego czasopisma „Res Publica Nowa”. Zainteresowania naukowe dotycz─ů historii i filozofii medycyny oraz nauk humanistycznych, a tak┼╝e historii idei i filozofii polityki. Zajmuje si─Ö tak┼╝e publicystyk─ů polityczn─ů oraz t┼éumaczeniem tekstów filozoficznych z j─Özyka angielskiego (m.in. H. Arendt). E-mail: moskal@amu.edu.pl

 

Krzysztof Moraczewski — dr hab., pracownik Zak┼éadu Bada┼ä nad Kultur─ů Artystyczn─ů Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje si─Ö zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem kultury muzycznej oraz problemami metodologii nauk humanistycznych. Autor ksi─ů┼╝ki Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury (2007). E-mail: volkmar@wp.pl

 

Ryszard Mordarski – dr hab. prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; zajmuje si─Ö filozofi─ů religii i filozofi─ů polityki oraz filozofi─ů polsk─ů. Jest autorem m.in. ksi─ů┼╝ek: Albert Camus: mi─Ödzy absurdem a solidarno┼Ťci─ů (1999); Klasyczny racjonalizm polityczny w uj─Öciu Leo Straussa (2007); przek┼éadów na j. polski: R. MacInerny, Zagadnienie etyki chrze┼Ťcija┼äskiej; Leo Strauss, Jerozolima i Ateny oraz inne eseje z filozofii politycznej; P. van Inwagen, Problem z┼éa oraz redaktorem (wraz z D. ┼üukaszewiczem) prac zbiorowych po┼Ťwi─Öconym filozofom polskim: W. Tatarkiewiczowi, J.M. Boche┼äskiemu i Kazimierzowi Ajdukiewiczowi. E-mail: ryszard.mordarski@gmail.com

 

Andrzej Muchowicz — dr filozofii; zainteresowania badawcze filozofia kultury. Jest autorem ksi─ů┼╝ki pt. Perspektywy metadyskursu dialektyki otwartej. Wokó┼é Umberta Eco „logiki kultury” (2009). Publikowa┼é m.in. w „Edukacji Filozoficznej”, „Przegl─ůdzie Filozoficznym”, „Sztuce i Filozofii”, „Filo-Sofiji”. E-mail: muchowicza@gmail.com

 

Maciej Musia┼é — dr filozofii, absolwent filozofii i polonistyki UAM, pracuje w Zak┼éadzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UAM. Interesuje si─Ö filozofi─ů wspó┼éczesn─ů oraz przemianami wspó┼éczesnej kultury, szczególnie w zakresie sfery intymnej. Opublikowa┼é dwie monografie (po┼Ťwi─Öcone my┼Ťli Richarda Rorty’ego oraz wspó┼éczesnym przemianom intymno┼Ťci) oraz ponad dwadzie┼Ťcia artyku┼éów i recenzji, m.in. w „Theory, Culture and Society”, „Filo-Sofiji” oraz w „Przegl─ůdzie Filozoficznym”. E-mail: naciek1@o2.pl

 

Tomasz Mróz — dr hab., adiunkt w Zak┼éadzie Historii Filozofii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. G┼éówne zainteresowania badawcze: filozofia polska, recepcja filozofii Platona. Opublikowa┼é ksi─ů┼╝ki: Wincenty Lutos┼éawski (1863–1954). Jestem Obywatelem Utopii (2008), Wincenty Lutos┼éawski: polskie badania nad Platonem (2003). E-mail: t.mroz@ifil.uz.zgora.pl

 

Andrzej Niemczuk — dr hab.; pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk┼éodowskiej w Lublinie. Jest m.in. autorem czterech ksi─ů┼╝ek z zakresu aksjologii i filozofii wolno┼Ťci. Ostatnio opublikowa┼é Traktat o z┼éu (2013). E-mail: andrzej.niemczuk@umcs.lublin.pl

 

Stefan M. Norkowski — dominikanin, absolwent medycyny w Poznaniu, a nast─Öpnie filozofii w Krakowie i teologii we Fryburgu. Najbli┼╝szy opiekun o. Boche┼äskiego w ostatnim okresie jego ┼╝ycia. Interesuje si─Ö porównawcz─ů analiz─ů religii i mistyki. E-mail: stefan.norkowski@gmx.net

 

Andrzej Marek Nowik — dr, historyk filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardyna┼éa Stefana Wyszy┼äskiego. Zainteresowania badawcze: historia filozofii (Arystoteles, Kartezjusz, nowo┼╝ytna scholastyka), wspó┼éczesna filozofia polska, metodologia historii filozofii. Autor kilkudziesi─Öciu artyku┼éów. E-mail: a.nowik@uksw.edu.pl

 

Andrzej Ostrowski – dr hab., pracownik Zak┼éadu Historii Filozofii Nowo┼╝ytnej Wydzia┼éu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk┼éodowskiej w Lublinie. Publikacje w zakresie specjalizacji naukowej: historia filozofii nowo┼╝ytnej i wspó┼éczesnej, filozofia egzystencjalna, idealistyczna filozofia rosyjska XIX i XX w. E-mail: aostrowski@bacon.umcs.lublin.pl

 

Ryszard Palacz — prof. zw. dr hab., emeryt. Pracowa┼é na wielu uczelniach w Polsce i za granic─ů, m.in. w Kolonii i Toronto, a ostatnio na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest autorem licznych dzie┼é z zakresu historii filozofii, m.in.Klasycy filozofii (V wyd. 2007), Klasycy filozofii polskiej (1999), Filozofia polska wieku ┼Ťredniego (1980), Od wiedzy do nauki. U ┼║róde┼é nowo┼╝ytnej filozofii przyrody (1979).

 

Anna Pa┼éubicka — prof. dr hab.; pracuje w Instytucie Filozofii UAM na stanowisku prof. zwyczajnego, kieruje Zak┼éadem Filozofii Kultury. Interesuje si─Ö filozofi─ů i teori─ů kultury oraz filozofi─ů humanistyki. W ostatnich latach wyda┼éa dwie ksi─ů┼╝ki z tego zakresu: My┼Ťlenie w perspektywie por─Öczno┼Ťci a poj─Öciowa konstrukcja ┼Ťwiata (2006), Gramatyka kultury europejskiej (2013). Reprezentuje stanowisko zwane konstruktywizmem filozoficznym, a w jego ramach odró┼╝nia konstruktywizm kulturowy od indywidualno-subiektywnego. W perspektywie konstruktywizmu charakteryzuje równie┼╝ do┼Ťwiadczanie sensów kulturowych i do┼Ťwiadczenie percepcyjne. E-mail: annapal@amu.edu.pl

 

Pawe┼é Pasieka — dr, adiunkt, Zak┼éad Filozofii SGGW w Warszawie. G┼éównym przedmiotem jego zainteresowa┼ä jest filozoficzna analiza relacji cz┼éowiek – natura, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem ró┼╝nicy pomi─Ödzy cz┼éowiekiem a zwierz─Öciem. Specjalizuje si─Ö w analizie etycznych zobowi─ůza┼ä wobec zwierz─ůt oraz uznaniem ich praw. Publikacje:Koniec natury. Perspektywa antyantropocentryczna, [w:] Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologicznoantropologiczna, red. A. Mica, P. ┼üuczeczko, Pszczó┼éki 2011; Filozofia krajobrazu miejskiego, [w:] Miasto nie-miasto. Refleksje o mie┼Ťcie jako spo┼éeczno-kulturowej hybrydzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda┼äskiego, Gda┼äsk 2010; Dialogue and Persuation, „Dialogue and Universalism”, No. 9-10/2010. E-mail: pawel_pasieka@sggw.pl

 

Bogus┼éaw Pa┼║ —dr hab., profesor Uniwersytetu Wroc┼éawskiego. Pracuje w Instytucie Filozofii UWr. Autor m.in. dwóch monografii: Epistemologiczne za┼éo┼╝enia ontologii Christiana Wolffa (2002) oraz Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta (2007) i ok. 80 innych publikacji naukowych (artyku┼éów, tomów zbiorowych, hase┼é encyklopedycznych, etc.). Stale zajmuje si─Ö filozofi─ů nowo┼╝ytn─ů, zw┼éaszcza spu┼Ťcizn─ů Wolffa i Leibniza. Do g┼éównych obszarów jego zainteresowa┼ä wchodz─ů takie systematyczne zagadnienia i kategorie, jak: klasyczny racjonalizm, zasada racji dostatecznej, teoria refleksji. Od kilku lat interesuje si─Ö problemem k┼éamstwa i prawdy w kontek┼Ťcie historiografii i prób stosowania w niej zasad postmodernizmu, którego jest radykalnym krytykiem. Tym ostatnim zagadnieniom po┼Ťwi─Öci┼é redagowany przez siebie tom zbiorowy Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na kresach po┼éudniowo-wschodniej Polski w latach 1939–1946 (2011). E-mail: princratio@interia.pl

 

Dawid Pe┼éka — dr in┼╝., adiunkt na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana D┼éugosza w Cz─Östochowie; zast─Öpca Komendanta Powiatowego Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w Paj─Öcznie. Interesuje si─Ö filozofi─ů klasyczn─ů, bezpiecze┼ästwem technicznym i etyk─ů zawodow─ů s┼éu┼╝b ratowniczych. E-mail: d.pelka@ajd.czest.pl

 

Marek Pepli┼äski – dr, adiunkt w Zak┼éadzie Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Wspó┼éczesnej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gda┼äskiego. Specjalizuje si─Ö w filozofii religii, epistemologii normatywnej, metodologii filozofii uprawianych z perspektywy analitycznej. Autor ponad pi─Ö─çdziesi─Öciu publikacji, artyku┼éów, hase┼é, t┼éumacze┼ä, drukowanych m.in. w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Kognitywistyce i Mediach w Edukacji”, „Rocznikach Filozoficznych”, „Przegl─ůdzie Religioznawczym”, „Filo-Sofii” oraz w pracach zbiorowych. Redaktor numerów tematycznych czasopisma „Filo-Sofija” po┼Ťwi─Öconych metafizyce oraz filozofii i epistemologii religii – vol. 15 (2011/4) Metafizyka i filozofia religii; vol. 19 (2012/4) O Bogu i cz┼éowieku. Wszechwiedza Boga, wszechmoc a ludzka wolno┼Ť─ç; vol. 30 (2015) O Mocy Boga oraz wraz z Robertem Koszka┼éo numeru dotycz─ůcego epistemologii – vol. 27 (2014/4/II) Epistemologia i metaepistemologia w ich aktualnych przemianach. Strona internetowa http://ug.edu.pl/pracownik/2288/marek_peplinski. E-mail: marek.peplinski@ug.edu.pl

 

Alicja Pietras — dr, absolwentka Uniwersytetu ┼Ül─ůskiego w Katowicach. Zajmuje si─Ö histori─ů filozofii niemieckiej XVIII–XX w., g┼éównie nurtem filozofii pokantowskiej (idealizm niemiecki, neokantyzm, postneokantyzm) oraz problemem nowych krytycznych ontologii pocz─ůtku XX w. Autorka ksi─ů┼╝ki W stron─Ö ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii (2012) oraz kilkunastu artyku┼éów naukowych. E-mail: alicja.pietras@gmail.com

 

Alvin Carl Plantinga — ur. 15 wrze┼Ťnia 1932 r., Ann Arbor, Michigan; ameryka┼äski filozof religii, logik, metafizyk i epistemolog; pochodzenia fryzyjskiego, wyznania kalwi┼äskiego, nale┼╝─ůcy do Reformed Church, podkre┼Ťlaj─ůcego znaczenie religii w edukacji. Wyk┼éada┼é w Yale, Uniwersytecie Stanowym Wayne, Calvin College oraz Uniwersytecie Katolickim Notre Dame, Indiana, gdzie zajmowa┼é stanowisko John A. O’Brien Professor of Philosophy (1982–2010), od 2010 r. przeszed┼é na emerytur─Ö i obj─ů┼é jako pierwszy filozof stanowisko Jellema Chair in Philosophy w Calvin College. Prezydent American Philosophical Association, Western Division, 1981–1982, prezydent Society of Christian Philosophers 1983–1986, wybrany cz┼éonkiem American Academy of Arts and Sciences w 1975 r. W filozofii wykorzystuje wypracowane przez siebie teorie metafizyczne – teori─Ö ┼Ťwiatów mo┼╝liwych i epistemologiczne – teori─Ö uprawomocnienia epistemicznego i teori─Ö gwarancji epistemicznej do obrony racjonalno┼Ťci przekona┼ä chrze┼Ťcija┼äskich, rozwoju teologii filozoficznej oraz teodycei. W zakresie filozofii religii najwi─Öksze znaczenie mia┼éo wypracowanie przez niego oryginalnej postaci modalnego argumentu ontologicznego, obalenie w teodycei argumentu stwierdzaj─ůcego domnieman─ů sprzeczno┼Ť─ç istnienia Boga i faktu z┼éa, sformu┼éowanie programu filozofii chrze┼Ťcija┼äskiej inspiruj─ůcego licznych filozofów analitycznych, wypracowanie tzw. reformowanej epistemologii religii oraz obrona twierdzenia o kompatybilno┼Ťci ewolucjonizmu i teizmu oraz niekompatybilno┼Ťci ewolucjonizmu i naturalizmu. Autor licznych artyku┼éów i ksi─ů┼╝ek, w tym: God and Other Minds (1967); The Nature of Necessity (1974); God, Freedom, and Evil (1974); Does God Have A Nature? (1980); Warrant: the Current Debate (1993); Warrant and Proper Function(1993); Warranted Christian Belief (2000); Essays in the Metaphysics of Modality (ed.) (2003); Knowledge of God(wspó┼éautor Michael Tooley) (2008); Science and Religion (wspó┼éautor Daniel Dennett) (2010); Where the Confl ict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism (2011).

 

Magdalena P┼éotka — dr, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Staro┼╝ytnej i ┼Üredniowiecznej Uniwersytetu Kardyna┼éa Stefana Wyszy┼äskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historia filozofii XIV i XV w.; gramatyka spekulatywna; spór realizmu z nominalizmem, ┼Ťredniowieczne teorie rozumu praktycznego, scholastyka polska, filozofia renesansowa. Wspó┼épraca przy redakcji dzie┼é Tomasza z Akwinu, Opuscula, seria: Opera Philosophorum Medii Aevi. Textus et studia, t. 9, fasc. 1 oraz fasc. 2 (Warszawa 2011). Publikowa┼éa m.in. w „Lingua ac Communitas”. E-mail:  magdalenaplotka@gmail.com 

 

Witold P┼éotka — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Teorii Poznania w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gda┼äskiego w Gda┼äsku. Jest laureatem „The 2011 CARP Directors’ Memorial Prize in Honor of José Huertas-Jourda”. Publikowa┼é m.in. w „Fenomenologii”, „Przegl─ůdzie Filozoficznym”, „Ruchu Filozoficznym”, „Filo-Sofiji”, a tak┼╝e w „Bulletin d’analyse phénoménologique” oraz w „Phenomenological Inquiry”. Zajmuje si─Ö badaniami nad fenomenologi─ů klasyczn─ů oraz jej wspó┼éczesnymi przeformu┼éowaniami, a tak┼╝e transcendentalnymi sposobami uzasadniania wiedzy. E-mail: wnswp@ug.edu.pl

 

Krzysztof Saja - dr, adiunkt w Zakładzie etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, email: krzysztofsaja@gmail.com

 

Tadeusz Sierotowicz dr hab., zajmuje si─Ö filozofi─ů nauki, zw┼éaszcza w aspekcie jej relacji z teologi─ů i literatur─ů. Autor publikacji dotycz─ůcych Galileusza i t┼éumacz jego dzie┼é na j. polski. Wspó┼épracuje z Centrum Kopernika Bada┼ä Interdyscyplinarynch w Krakowie oraz Istituto di Scienza Religiose w Bolzano (W┼éochy). Opublikowa┼é m.in. Nauka a wiara – przestrze┼ä dialogu (1997) (poszerzona i poprawiona wersja polska ksi─ů┼╝ki La casa nel mondo interpretato; wyd. II – poprawione w profilu: https://isr.academia.edu/TadeuszSierotowicz), Od metodycznej polemiki do polemiki metodologicznej. Impresje z lektury ‘Wagi probierczej’ Galileusza wraz z antologi─ů (2008) (wyd. II, popr. i zmienione, zatytu┼éowane Aut Ceasar aut nihil, jest dost─Öpne pod adresem internetowym: https://isr.academia.edu/TadeuszSierotowicz/Books), O po┼éo┼╝eniu plam s┼éonecznych (2013) oraz t┼éumaczenie dzie┼éa Galileusza Waga probiercza (2009). E-mail: sierotowicz@gmail.com.

Marek Sikora — dr hab., profesor Politechniki Wroc┼éawskiej; kierownik Zespo┼éu Filozofii i Socjologii Wiedzy w Studium Nauk Humanistycznych i Spo┼éecznych PW. Zajmuje si─Ö g┼éównie epistemologi─ů, filozofi─ů nauki, socjologi─ů wiedzy oraz metodologi─ů nauk przyrodniczych i spo┼éecznych. Redaktor i wspó┼éredaktor kilku tomów zbiorowych, autor ksi─ů┼╝ek:Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych (1997) oraz Problem reprezentacji poznawczej w nowo┼╝ytnej i wspó┼éczesnej refleksji filozoficznej (2007). E-mail: m.sikora@pwr.edu.pl

 

Marek Kazimierz Siwiec — dr hab., profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, poeta, filozof. Jeden z za┼éo┼╝ycieli i cz┼éonek Rady Redakcyjnej pisma Filo-Sofija, w którym redaguje dzia┼é Filo-Sofija i poezja. Autor ksi─ů┼╝ek filozoficznych: Los, z┼éo, tajemnica. Ku twórczym ┼║ród┼éom poezji Aleksandra Wata i Czes┼éawa Mi┼éosza (2005);Od Platona do BeardsleyaDrogi estetycznej metakrytyki (2005). Wspó┼éredaktor ksi─ů┼╝ek: Rozumie─ç cierpienie? Wokó┼é my┼Ťli Jana Paw┼éa II i pyta┼ä o przysz┼éo┼Ť─ç chrze┼Ťcija┼ästwa (2010); Poznawanie Kazimierza HoffmanaFilozoficzno-kulturowe ┼║ród┼éa i konteksty (2011). Autor rozpraw z estetyki i szkiców o wspó┼éczesnych poetach. Opublikowa┼é tomy poezji: Odwrócone lustro (1979), Twój ┼Ťwit ucieka nad ranem (1984), Kostka (1990), ┼╗y┼éka (2011), Kto (2013). Publikowa┼é m.in. w „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy Poetów – Kwartalniku”, „Frazie”. Jego wiersze by┼éy publikowane w wielu antologiach literackich, a tak┼╝e prezentowane w telewizji i w radiu. E-mail: mks1@post.pl

 

Alfred Skorupka — dr, zatrudniony w Katedrze Zarz─ůdzania i Informatyki Politechniki ┼Ül─ůskiej. Interesuje si─Ö filozofi─ů cywilizacji, etyk─ů polsk─ů i etyk─ů prostomylno┼Ťci. Opublikowa┼é m.in. prace: Idea cywilizacji na tle kryzysu filozofii XX wieku (2010) i Recentywizm a filozofia Wschodu. Ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem Upaniszad oraz buddyzmu zen(2012). E-mail:  alfred.skorupka@polsl.pl

 

Aleksandra Soba┼äska — mgr, studentka Mi─Ödzywydzia┼éowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wroc┼éawskim. W ramach MISH uzyska┼éa tytu┼é magistra kulturoznawstwa. G┼éówne zainteresowania badawcze: filozofia kultury (prze┼éom XIX/XX w.), zagadnienie pami─Öci i przypominania w filozofii klasycznej. E-mail: osobanska@wzr.ug.edu.pl

 

Daniel Roland Sobota — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Nauk Spo┼éecznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i J─Ödrzeja ┼Üniadeckich w Bydgoszczy. W 2002 r. uko┼äczy┼é studia filozoficzne na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Autor dwutomowej monografii pt. ┼╣ród┼éa i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie (2012) oraz kilkudziesi─Öciu artyku┼éów publikowanych m.in. w „Filo-Sofiji”, „Przegl─ůdzie Filozoficznym – Nowa Seria”, „Kwartalniku Filozoficznym” i „Principiach”. Zainteresowania badawcze: historia filozofi i niemieckiej prze┼éomu XIX i XX w., metafizyka, filozofia pytania, filozofia teatru, filozofia sportu. E-mail: bobota@wp.pl

 

Jacek Sójka — dr hab. profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyk┼éada etyk─Ö biznesu i teori─Ö zarz─ůdzania, a tak┼╝e bada kulturowe podstawy ┼╝ycia gospodarczego. Jego zainteresowania obejmuj─ů równie┼╝ zarz─ůdzanie instytucjami kultury (w tym szkolnictwem wy┼╝szym) oraz metodologi─Ö nauk spo┼éecznych. Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM oraz kierownik Zak┼éadu Etyki Gospodarczej w tym instytucie, prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN Polska, cz┼éonek Komitetu Nauk o Kulturze PAN. W roku 1991 wyda┼é ksi─ů┼╝k─Ö pt. Pomi─Ödzy filozofi─ů a socjologi─ů. Spo┼éeczna ontologia Alfreda Schutza. Wraz z Leo V. Ryanem opublikowa┼é poczytny zbiór tekstów pt. Etyka biznesu. Z klasyki wspó┼éczesnej my┼Ťli ameryka┼äskiej (1997), a w 2000 r. z Johanem Wempem opublikowa┼é ksi─ů┼╝k─Ö Business Challenging Business Ethics: New Instruments for Coping with Diversity in International Business; w 2005 r. prac─Ö Etyka biznesu ‘po Enronie’, a w 2008 r. wraz z A. Grzegorczyk ksi─ů┼╝k─Ö pt. Fenomen uniwersytetu. E-mail: jsojka@amu.edu.pl

 

Jaros┼éaw Strzelecki — dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warmi┼äsko-Mazurskiego w Olsztynie. Interesuje si─Ö filozofi─ů informacji (w tym teori─ů bytu, teori─ů poznania, filozofi─ů j─Özyka, filozofi─ů pami─Öci, logik─ů formaln─ů, logik─ů pragmatyczn─ů) oraz filozofi─ů procesu. E-mail: jaroslaw.strzelecki@gmail.com

 

Andrzej Szahaj — profesor zwyczajny, dziekan Wydzia┼éu Humanistycznego UMK w Toruniu, kierownik Zak┼éadu Filozofii Wspó┼éczesnej w Instytucie Filozofii UMK, cz┼éonek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN oraz Komitetu Nauk o Kulturze PAN, autor ksi─ů┼╝ek: Krytyka, emancypacja, dialog. Jurgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej (1990), Ironia i milo┼Ť─ç. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontek┼Ťcie sporu o postmodernizm(1996), Jednostka czy wspólnota? Spór libera┼éów z komunitarystami a „sprawa polska” (2001), Postmodernizm w kulturze wspó┼éczesnej (2003), E pluribus unum? Dylematy wielokulturowosci i politycznej poprawno┼Ťci (2004),Zniewalaj─ůca moc kultury. Artyku┼éy i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki (2004), Filozofia polityki (wraz z M.N. Jakubowskim – 2005), Teoria krytyczna szko┼éy frankfurckiej (2008), Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki (2008). E-mail: szahaj@uni.torun.pl

 

Maciej Szlinder — mgr; doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, w którym przygotowuje prac─Ö doktorsk─ů na temat powszechnego dochodu podstawowego. Redaktor i sekretarz internetowego czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Zainteresowania badawcze: filozofia spo┼éeczna, ekonomia polityczna, socjologia gospodarki i polityki spo┼éecznej. Publikowa┼é m.in. w „Praktyce Teoretycznej”, „Homo Communicativus”, „Przegl─ůdzie Ekonomicznym”. E-mail: mszlinder@op.pl

 

Tadeusz Szubka — dr hab., profesor Uniwersytetu Szczeci┼äskiego, filozof analityczny, specjalizuj─ůcy si─Ö w analitycznej filozofii j─Özyka, epistemologii, metafizyce, filozofii umys┼éu i metafilozofii. Wybitny znawca filozofii Petera Fredericka Strawsona i Michaela Dummetta. Pracowa┼é na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie si─Ö doktoryzowa┼é i habilitowa┼é. Od 2003 r. pe┼éni funkcj─Ö dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci┼äskiego. Jest cz┼éonkiem prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Przebywa┼é na sta┼╝ach naukowych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii i Holandii. Jego bogaty dorobek naukowy w j─Özyku polskim i angielskim obejmuje m.in. cztery monografie ksi─ů┼╝kowe: Metafizyka analityczna P.F. Strawsona (Lublin, 1995); Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne (Lublin, 2001); Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia (Wroc┼éaw, 2009),Neopragmatyzm (Toru┼ä, 2012). Jest laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osi─ůgni─Öcia naukowe (2010) oraz programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011). Obecnie pracuje nad zagadnieniami z zakresu metodologii filozofii oraz drugim wydaniem antologii Metafizyka w filozofii analitycznej. E-mail: szubka@univ.szczecin.pl

 

Artur Szutta — dr, adiunkt w Zak┼éadzie Etyki i Filozofii Spo┼éecznej Uniwersytetu Gda┼äskiego. Zajmuje si─Ö tematyk─ů obywatelstwa, wielokulturowo┼Ťci, liberalizmu, personalizmu, refleksyjnej równowagi i moralnych intuicji. Wyda┼é ksi─ů┼╝k─Ö pt. Obywatelskie niepos┼éusze┼ästwo. Próba okre┼Ťlenia poj─Öcia (2011). E-mail: aszutta102@gmail.com

 

Mariusz Szynkiewicz — dr; adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszar zainteresowa┼ä: metodologiczne i etyczne aspekty rozwoju nauk szczegó┼éowych, filozofia techniki, filozofia nauk stosowanych. E-mail: marszyn@amu.edu

 

Marta Szyma┼äska — mgr, doktorantka w Zak┼éadzie Historii Filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiello┼äskiego w Krakowie, prowadzi badania w zakresie filozofii George’a Berkeleya. Najwa┼╝niejsze publikacje: XVII-wieczne korzenie filozofii moralnej George’a Berkeleya. Prawa moralne i geometryczne w uj─Öciu traktatu „Passive Obedience” (1713), [w:] Filozofia XVII wieku, pod red. J. ┼╗elaznej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toru┼ä 2011; George Berkeley’s Philosophy in Polish Studies, „Berkeley Studies”, nr 19/2008.

 

Kazimierz ┼Üwiegocki — dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, nauczyciel akademicki. poeta, krytyk literacki, eseista. Uko┼äczy┼é filologi─Ö polsk─ů w Uniwersytecie ┼üódzkim i filozofi─Ö w Uniwersytecie Warszawskim. Wspó┼éorganizator wyst─ůpie┼ä studenckich w marcu 1968 r. na U┼ü. Wyda┼é siedem tomików wierszy, w tym Poezje wybrane (2004, Biblioteka Poetów) oraz pi─Ö─ç ksi─ů┼╝ek eseistycznych i naukowych: ┼Üwiatopogl─ůd poetów ziemi (1996); Od romantyzmu do postmodernizmu(2006); Cz┼éowiek wobec Boga i ┼Ťwiata w poezji (2006); Norwid i poeci Powstania Warszawskiego (2007); Wizje cz┼éowieka w poezji. Analiza antropologiczna twórczo┼Ťci Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida i Boles┼éawa Le┼Ťmiana(2009; 2013).

 

Adam ┼Üwie┼╝y┼äski – dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii; prof. Uniwersytetu Kardyna┼éa Stefana Wyszy┼äskiego w Warszawie; kierownik Katedry Filozofii Przyrodoznawstwa; zajmuje si─Ö zagadnieniem cudu, problematyk─ů genezy ┼╝ycia, filozofi─ů przyrody i filozofi─ů nauk przyrodniczych oraz filozofi─ů biblijn─ů. Jest stypendyst─ů Fundacji Lanckoro┼äskich z Brzezia (2014) oraz autorem kilkudziesi─Öciu publikacji naukowych, m.in.: „Nowo┼╝ytne przemiany idei samorództwa” („Roczniki Filozoficzne”, 2009); Knowledge and Values. Selected Issues in the Philosophy of Science” (2011); „The Philosophy of Nature, Chance, and Miracle” (“American Journal of Theology and Philosophy”, 2011); Filozofia cudu. W poszukiwaniu adekwatnej koncepcji zdarzenia cudownego (2012); “The Concept of Miracle as an ‘Extraordinary Event’” („Roczniki Filozoficzne” 2012); God and Nature. Selected Issues in the Philosophy and Theology of Nature (2014), “Science and/or Miracle? The System Approach to Miracle Events” (“Open Theology”, 2015); “Where/when/how did life begin? A philosophical key for systematizing theories on the origin of life” (International Journal of Astrobiology, 2016). Wi─Öcej: http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/31. E-mail: a.swiezynski@uksw.edu.pl.

 

Anna Tomaszewska — dr, zwi─ůzana z Uniwersytetem Jagiello┼äskim i Uniwersytetem Papieskim Jana Paw┼éa II. Zainteresowania badawcze: filozofia nowo┼╝ytna XVII i XVIII w., filozofia percepcji, historia etyki, bioetyka. Publikowa┼éa w czasopismach: „Diametros – Internetowe Czasopismo Filozoficzne”, „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”, „Roczniki Filozoficzne KUL”, „Estetyka i krytyka”. Autorka artyku┼éów w monografiach:Natura ludzka w filozofii nowo┼╝ytnej i wspó┼éczesnej pod red. J. Miklaszewskiej i P. Spryszaka (Wyd. UJ, Kraków 2010);Proceedings of the 11th International Kant Congress, ed. by S. Bacin, A. Ferrarin, C. La Rocca, M. Ruffing (De Gruyter, Berlin 2012). Autorka przek┼éadów tekstów zawartych w antologiach: Moralno┼Ť─ç i profesjonalizm. Spór o pozycj─Ö etyk zawodowych pod red. W. Galewicza (Wyd. Universitas, Kraków 2010); Antologia bioetyki: 1. Wokó┼é ┼Ťmierci i umierania, pod red. W. Galewicza (Wyd. Universitas, Kraków 2009); 2. Pocz─ůtki ludzkiego ┼╝ycia pod red. W. Galewicza (Wyd. Universitas, Kraków 2010); 3. Badania z udzia┼éem ludzi, pod red. W. Galewicza (Wyd. Universitas, Kraków 2011). E-mail: a.tomaszewska@iphils.uj.edu.pl

 

Karol Tomecki — mgr, absolwent Wy┼╝szego ┼Ül─ůskiego Seminarium Duchownego. W „┼Ül─ůskich Studiach Historyczno-Teologicznych” publikowa┼é rozprawy o aspektach spo┼éeczno-prawnych ┼╝ycia ko┼Ťcielnego w okresie Kulturkampfu w Austrii. Nast─Öpnie przez 18 lat pracowa┼é na wschodniej Bia┼éorusi, badaj─ůc ró┼╝ne aspekty sowieckiego ateizmu oraz wspó┼éczesnej ideologii pa┼ästwa bia┼éoruskiego.

 

Wojciech Torzewski — dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje si─Ö hermeneutyk─ů, koncepcjami rozumu i racjonalno┼Ťci, problematyk─ů historyczno┼Ťci, filozofi─ů niemieck─ů XIX i XX w., etyk─ů. Jest autorem monografii: ┼╗ycie i rozumienie. Idea rozumu historycznego w ┼Ťwietle ┼Ťwiadomo┼Ťci historycznej u Wilhelma Diltheya (2006); Hermeneutyka jako filozofia dziejowo┼Ťci. Studium my┼Ťli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima (2012). E-mail: wtorzewski@poczta.fm

 

Daria Trela — mgr, doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy Zak┼éadzie Komparatystyki. Uko┼äczy┼éa studia polonistyczne (2011) i filozoficzne (2012) w Uniwersytecie ┼Ül─ůskim. Autorka tekstów o filozofii Foucaulta, Nietzschego, Heideggera i Jaspersa. W ramach studiów doktoranckich zajmuje si─Ö m.in. metodologi─ů bada┼ä polskiej literatury oraz filozoficznymi aspektami twórczo┼Ťci polskich romantyków. E-mail: dariatrela@gmail.com

 

Marcin Trepczy┼äski – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, badacz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Bada┼ä Edukacyjnych; autor ksi─ů┼╝ki ┼Ücie┼╝ki my┼Ťlenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, „Campidoglio” (2013) oraz artyku┼éów z obszaru filozofii ┼Ťredniowiecznej, w tym stosowanej przez ówczesnych my┼Ťlicieli logiki i metodologii nauk, a tak┼╝e z zakresu filozofii w┼éoskiej; zajmuje si─Ö te┼╝ zagadnieniami zwi─ůzanymi z krytycznym my┼Ťleniem i edukacj─ů filozoficzn─ů; jest redaktorem i wspó┼éautorem raportu „Nauczanie filozofii na III i IV etapie edukacyjnym”, prezentuj─ůcego wyniki badania przeprowadzonego w IBE. E-mail:mercyn@o2.pl

Zbigniew Tworak — dr hab. prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniony w Zak┼éadzie Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofi i UAM. Zainteresowania badawcze: logika filozoficzna, teorie prawdy, filozofia matematyki. Najwa┼╝niejsze publikacje: K┼éamstwo k┼éamcy i zbiór zbiorów. O problemie antynomii (2004); Wspó┼éczesne teorie prawdy (2009). E-mail: tworak@amu.edu.pl

 

El┼╝bieta Walerich — mgr, uko┼äczy┼éa filologi─Ö francusk─ů oraz filozofi─Ö na Uniwersytecie Wroc┼éawskim. Jest obecnie s┼éuchaczk─ů II roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii (kierunek filozofia) na Uniwersytecie Wroc┼éawskim. E-mail: elota@wp.pl

 

Sylwester Warzy┼äski — dr filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii UKW. Wspó┼éautor zbioru rozpraw: Zrozumie─ç cierpienie? Wokó┼é my┼Ťli Jana Paw┼éa II i pyta┼ä o przysz┼éo┼Ť─ç chrze┼Ťcija┼ästwa (2010). Autor ksi─ů┼╝ki Porzucony ┼Ťwiat. Postmodernizm Nietzschego, Heideggera i Derridy (2012). E-mail: rzecznik@diecezja.bydgoszcz.pl

 

Andrzej Wawrzynowicz — dr hab.; adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje si─Ö m.in. problematyk─ů filozofii historii, historii filozofii polskiej oraz klasycznej filozofii niemieckiej. Wa┼╝niejsze publikacje: Hegel i Adorno – opozycja dwóch koncepcji my┼Ťlenia dialektycznego i dwóch wyk┼éadni racjonalno┼Ťci (2001); Filozoficzne przes┼éanki holizmu historiozoficznego w my┼Ťli Augusta Cieszkowskiego (2010). E-mail: eschat@amu.edu.pl

 

Micha┼é Wendland — dr filozofii, adiunkt w Zak┼éadzie Teorii i Filozofii Komunikacji (Instytut Filozofii, Wydzia┼é Nauk Spo┼éecznych UAM). W pracy badawczej podejmuje tematyk─Ö teorii komunikacji (historia praktyk komunikacyjnych), filozofii j─Özyka potocznego (Wittgenstein) oraz klasycznej filozofii niemieckiej (Kant, Hegel). Autor monografiiKonstruktywizm komunikacyjny (2011) i prac zbiorowych, m.in.: J─Özyk, rozumienie, komunikacja (2011);Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji (2012) oraz wielu artyku┼éów naukowych. E-mail: michalwendland@poczta.onet.pl

 

Wojciech Wierzejski — dr nauk spo┼éecznych, etyk, filozof polityki, politolog. Pose┼é do Parlamentu Europejskiego (2004–2005), pose┼é na Sejm RP (2005–2007). Autor ksi─ů┼╝ek: Zamach na cywilizacj─Ö. Szkice etyczne oraz Naród, m┼éodzie┼╝, idea; redaktor ksi─ů┼╝ki: Aktualno┼Ť─ç my┼Ťli Romana Dmowskiego w XXI wieku. Cz┼éonek redakcji czasopisma „Polityka Narodowa”. E-mail: wierzejski@gmail.com

 

Natalia Weremowicz — mgr, odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardyna┼éa Stefana Wyszy┼äskiego w Warszawie pod kierunkiem dr. hab. A. Andrzejuka prof. UKSW. Podstawowe zainteresowania badawcze: filozofia pi─Ökna, religijna filozofia rosyjska ko┼äca XIX w. oraz I po┼é. XX w. E-mail: nataliaweremowicz@wp.pl

 

Marcin Wi┼Ťniewski — mgr prawa, uczestnik seminarium doktoranckiego w Katedrze Praw Cz┼éowieka Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika w Toruniu, s─Ödzia S─ůdu Rejonowego w S┼éawnie.

 

Ryszard Wi┼Ťniewski — dr hab., prof. w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje si─Ö histori─ů filozofii polskiej, aksjologi─ů, metaetyk─ů, histori─ů etyki, etyk─ů spo┼éeczn─ů. Redaktor naczelny kwartalnika „Ruch Filozoficzny”. Autor ponad stu prac naukowych. Ostatnio wyda┼é we wspó┼éredakcji prace: Elzenberg. Tradycja i wspó┼éczesno┼Ť─ç (2009) orazKoncepcje i problemy filozofii z┼éa (2009). E-mail: Ryszard.Wisniewski@umk.pl

 

Tadeusz Wojewódzki — dr; adiunkt w ATENEUM Szko┼éa Wy┼╝sza w Gda┼äsku. Zainteresowania naukowe: komunikacja spo┼éeczne, zarz─ůdzanie wiedz─ů, metodyki zarz─ůdzania projektami, metodologia nauk, administracja rz─ůdowa i samorz─ůdowa, fundusze unijne. Najwa┼╝niejsze publikacje: O dwóch typach integracji nauki („Studia Filozoficzne” 1976/2); O naukach praktycznych („Studia Socjologiczne”, 1976/1); Za┼éo┼╝enia idealizacyjne w naukach medycznych („Zagadnienia Naukoznawstwa”, 1988/1); Administracja publiczna doby spo┼éecze┼ästwa informacyjnego(w: ELECTRONIC COMMERCE. Badania i rozwój. Gda┼äsk 2003); Infobrokerstwo jako nowa p┼éaszczyzna wsparcia administracji publicznej oraz Zarz─ůdzanie wiedz─ů w administracji publicznej (w: Spo┼éecze┼ästwo informacyjne 2005, Katowice 2005); Kultura projektowa organizacji – pochodna procesów integracyjnych z UE („Studia i Badania Naukowe. Europeistyka”, 2006/1); Zarz─ůdzanie tre┼Ťci─ů jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji(w: Zarz─ůdzanie problemami w nowoczesnej organizacji, pod red. L.W. Zachera, Warszawa 2007). E-mail: wojewodzki@wojewodzki.pl

Jacek Wojtysiak – prof. dr hab., kierownik Katedry Teorii Poznania Wydzia┼éu Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw┼éa II. Zajmuje si─Ö przede wszystkim ontologi─ů i metafizyk─ů, filozofi─ů Boga i religii, semiotyk─ů i filozofi─ů j─Özyka, metafilozofi─ů i dydaktyk─ů filozofii. By┼é stypendyst─ů Fundacji Nauki Polskiej (1997), a w 2010 r. otrzyma┼é nagrod─Ö Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego za rozpraw─Ö habilitacyjn─ů. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym sze┼Ťciu ksi─ů┼╝ek: Filozofia. Pochwa┼éa ciekawo┼Ťci (2003); O s┼éowie BY─ć. Z teorii wyra┼╝e┼ä egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania (2005); Filozofia i ┼╝ycie (2007); „Dlaczego istnieje raczej co┼Ť ni┼╝ nic?” Analiza problemu w kontek┼Ťcie dyskusji we wspó┼éczesnej filozofii analitycznej (2008); Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu (2012); Wprowadzenie do teologii naturalnej (2013). Wspó┼éredaktor „Studiów Metafilozoficznych” oraz „Studies in Logic and Theory of Knowledge”. Strona internetowa: http://pracownik.kul.pl/jacek.wojtysiak

 

Andrzej L. Zachariasz — prof. dr hab.; kierownik pracuje w IF UR, prezes Stowarzyszenia Filozofów Krajów S┼éowia┼äskich. Zakres bada┼ä: teoria poznania, teoria bytu i warto┼Ťci, filozofia polityki, filozofia kultury, filozofia cz┼éowieka. Wybrane publikacje ksi─ů┼╝kowe: Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status (wyd. I 1990); Filozofia. Jej istota i funkcje (wyd. I 1994); Kultura. Jej status i poznanie (wyd. I 1999); Antropotelizm. Cz┼éowiek a sens istnienia(wyd. I 1996); Kulturozofia (wyd. I 2000); Istnienie. Jego momenty i absolut, czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii (2004); Teoria poznania jako relatystyczna koncepcja prawdy teoretycznej (2011)Poza autorskimi publikacjami ksi─ů┼╝kowymi jest redaktorem i wspó┼éredaktorem 10 prac zbiorowych, redaktorem naczelnym „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów S┼éowia┼äskich” oraz autorem ponad 120 artyku┼éów naukowych i ok. 50 innych tekstów. E-mail: alzachar@univ.rzeszow.pl

 

Krystyna Zamiara — ur. 16 kwietnia 1940 r. w Warszawie, zm. 13 stycznia 2012 r.; filozof i metodolog nauki, by┼éa profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,. Kierowa┼éa Zak┼éadem Bada┼ä nad Uczestnictwem w Kulturze, a nast─Öpnie Zak┼éadem Historii i Metodologii Nauk o Kulturze. Na pocz─ůtku lat 90. XX w. by┼éa wicedyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa ds. naukowych. Cz┼éonkini The Association for Foundations of Science, Language and Cognition, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Jej zainteresowania naukowe dotyczy┼éy epistemologicznej i teoriokulturowej refleksji nad rozwojem nauki (na przyk┼éadzie psychologii); relacji mi─Ödzy psychologi─ů a humanistyk─ů, psychologizmu; realizacji jego programu w psychologii i naukach o kulturze; modeli bada┼ä procesów partycypacji kulturowej. Do najwa┼╝niejszych publikacji zaliczy─ç mo┼╝na: Metodologiczne znaczenie sporu o status poznawczy teorii. Z problematyki zwi─ůzków mi─Ödzy metodologi─ů nauk a teori─ů poznania (1974); Epistemologia genetyczna J. Piageta a spo┼éeczny rozwój nauki (1979); Dynamika poj─Ö─ç i programów psychologicznych. Szkice metodologiczne (1995); Redakcje naukowe: Visions of Culture and the Models of Cultural Sciences (wraz z J. Kmit─ů – 1989); Epistemologiczne podstawy bada┼ä nad kultur─ů (1992); Skryto┼Ť─ç kultury (2001); Kultura – komunikacja – podmiotowo┼Ť─ç (2005).

 

Andrzej Zaporowski — dr hab., kierownik Zak┼éadu Historii i Metodologii Nauk o Kulturze Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje si─Ö metodologi─ů humanistyki, komunikacj─ů mi─Ödzykulturow─ů i filozofi─ů kultury. Opublikowa┼é m.in. ksi─ů┼╝ki: Wittgenstein a kultura (1996) i Czy komunikacja mi─Ödzykulturowa jest mo┼╝liwa? Strategia kulturoznawcza (2006). E-mail: az@amu.edu.pl

 

Urszula Zarosa — mgr, doktorantka w Zak┼éadzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczeci┼äskiego. Aktualnie pisze prac─Ö doktorsk─ů na temat statusu moralnego zwierz─ůt pod kierunkiem dr. hab. prof. US Miros┼éawa Rutkowskiego. Redaktor na portalu akademickim: etykapraktyczna.pl, cz┼éonek Szczeci┼äskiego Oddzia┼éu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. E-mail: ulazarosa@gmail.com

 

Pawe┼é Zeidler — dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu, kierownik Zak┼éadu Logiki i Metodologii Nauk. Zajmuje si─Ö: filozofi─ů nauki, metodologi─ů nauk empirycznych oraz filozofi─ů chemii. Autor ksi─ů┼╝ek: Problem destrukcji poj─Öcia prawdy (wspó┼éautorzy: R. Kubicki i J. Sójka – 1992), Spór o status poznawczy teorii. W obronie antyrealistycznego wizerunku nauki (1993), Chemia w ┼Ťwietle filozofii (w druku), a tak┼╝e wspó┼éredaktor dziesi─Öciu prac zbiorowych. Redaktor naczelny „Studiów Metodologicznych”. E-mail: zeidlerp@poczta.onet.pl

 

Wojciech Zieli┼äski — dr, pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gda┼äskiego oraz w Instytucie Ekonomicznym Pa┼ästwowej Wy┼╝szej Szko┼éy Zawodowej w Elbl─ůgu. Zajmuje si─Ö problematyk─ů filozofii praktycznej, metaetyki, socjologii humanistycznej i filozofii kultury. Opublikowa┼é m.in. ksi─ů┼╝k─Ö pt. Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana (2001). E-mail: wojziel@ug.edu.pl

 

Agata ┼╗aro┼ä — mgr, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz filozoficznych studiów licencjackich na Uniwersytecie Miko┼éaja Kopernika w Toruniu. Asystent w Zak┼éadzie Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Spo┼éecznego w Katedrze Zdrowia Publicznego Wydzia┼éu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika w Toruniu; psycholog w Klinice Medycyny Ratunkowej w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. G┼éówne zainteresowania badawcze: koncepcja etyki cnót Arystotelesa, szczególnie zagadnienia dotycz─ůce uwarunkowa┼ä charakterologicznych; psychologiczne i spo┼éeczne uwarunkowania post─Öpowania moralnego; wp┼éyw czynników sytuacyjnych i spo┼éecznych na sk┼éonno┼Ť─ç do pope┼éniania z┼éa; znaczenie cech temperamentalnych i osobowo┼Ťciowych w kontek┼Ťcie deprywacji potrzeb fizjologicznych.

 

Wojciech ┼╗e┼éaniec — teaches philosophy at the University of Gda┼äsk (Chair of Ethics and Social Philosophy). His publications cover social and legal philosophy, ontology, epistemology and general semiotics, the most recent major publication being Create to Rule. Studies on Constitutive Rules (2013). See www.wnswz.strony.univ.gda.pl for more information. E-mail:  wnswz@ug.edu.pl

 Administracja Cytowania | Strony czasopism