Vol 14, No 27

(2014/4/I) Twórca, twórczość, źródło

Spis treści

Spis treści Filo-Sofija vol. 14 (2014/4/I), z. 27 PDF
 
Contents of Filo-Sofija vol. 14 (2014/4/I), z. 27 PDF
 
Noty o autorach PDF
 

Rozprawy i artykuły

Dziennik Kazimierza Hoffmana PDF
Grzegorz Kalinowski
Dziennik (16 VIII 2000– 20 XI 2000) PDF
Kazimierz Hoffman
Źródła mądrości filozofów PDF
Zbigniew Drozdowicz
Niebywałe spojrzenie Apollina. Rainer Maria Rilke – „ogromne hiperbole sztuki” jako źródłowość twórczej przemiany PDF
Marek Kazimierz Siwiec
Design thinking jako metoda twórczości PDF
Daniel Romuald Sobota, Piotr Szewczykowski
O twórczości w logice, czyli jak rozwijają się intuicje logiczne PDF
Marek Lechniak
Sztuka nadziei. Nadzieja w sztuce. Powołanie artysty i misja sztuki w reflksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II PDF
Zofia Zarębianka
Eschatologia Marcela Prousta PDF
Ireneusz Ziemiński
Światło anamnezy. O utworze Zbigniewa Herberta Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta PDF
Robert Mielhorski
Muzyka nowoczesna jako sztuka radykalna – filozoficzne ujęcie autorstwa Theodora W. Adorno PDF
Magdalena Krasińska
Człowiek w perspektywie śmierci – twórca czy odkrywca siebie? Wybrane koncepcje polskich fiozofów XX wieku PDF
Bożena Listkowska
Stanisław Czerniak w jedenastu odsłonach (K. Derdowski, Mistyka, zwierzęta i koany. Rzecz o poezji Stanisława Czerniaka, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2013 PDF
 


Administracja Cytowania | Strony czasopism