Vol 15, No 28

(2015/1/I) Kazimierz Ajdukiewicz: od semiotyki do metafizyki

Tom pod redakcją Dariusza Łukasiewicza i Ryszarda Mordarskiego

Spis treści

Spis treści Filo-Sofiji Vol 15, No 28: (2015/1/I) PDF
 
ToC of Filo-Sofija Vol 15, No 28: (2015/1/I) PDF
 
Noty o autorach PDF
 
Kazimierz Ajdukiewicz: od semiotyki do metafizyki – wstęp PDF
Dariusz Łukasiewicz, Ryszard Mordarski

Rozprawy i artykuły

Ajdukiewiczowska obrona klasycznej koncepcji prawdy PDF
Maciej Chlewicki
Ajdukiewicz przeciwko idealizmowi. Pojęcie istnienia a spory metafizyczne. PDF
Maciej Sendłak
Metoda parafrazy w sporze o realizm. Analiza porównawcza poglądów Michaela Dummetta i Kazimierza Ajdukiewicza. PDF
Artur Kosecki
Kazimierza Ajdukiewicza spojrzenie na emocje. PDF
Joanna Krzemkowska-Saja
Kazimierza Ajdukiewicza pogląd na rolę wnioskowania redukcyjnego w twórczości naukowej PDF
Artur Dobosz
Ajdukiewicza próby odpowiedzi na pytanie o uzasadnienie praw logiki a współczesne dyskusje nad uzasadnieniem dedukcji PDF
Marek Lechniak
Kazimierza Ajdukiewicza postulat logizacji dydaktyki i nauczania PDF
Ryszard Maciołek
Jak uczyć logiki – postulaty Kazimierza Ajdukiewicza i ich realizacja PDF
Kazimierz Czarnota
Kazimierza Ajdukiewicza projekt nauczania logiki PDF
Ryszard Maciołek
Uwagi Ajdukiewicza o nauczaniu logiki w kontekście pojęcia przeszkody epistemologicznej w sensie Gastona Bachelarda PDF
Andrzej Kmiecik
Geneza i rozwój Ajdukiewiczowskiej teorii pytań. Erotetyka Kazimierza Ajdukiewicza a erotetyki Bernarda Bolzana, Kazimierza Twardowskiego i Romana Ingardena. PDF
Aleksandra Horecka
Problematyka defektów semiotycznych w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza. PDF
Alicja Chybińska
Kategoria syntaktyczna znaków przestankowych (w kontekście analizy kategorialnej Kazimierza Ajdukiewicza) PDF
Karol Samsel
Kazimierz Ajdukiewicz o naukowości etyki PDF
Stefan Konstańczak
Ajdukiewicz o światopoglądzie i jedności filozofii PDF
Dariusz Łukasiewicz
Ajdukiewicz o przekonaniach religijnych. PDF
Ryszard Mordarski

Przekłady

Od tłumacza – Bernarda Bolzana Wissenschaftslehre §§ 145 i 163 PDF
Aleksandra Horecka
Wissenschaftslehre §§ 145, 163 (przełożyła A. Horecka, przekład przejrzała E. Maciejewska) PDF
Bernard Bolzano
Od tłumacza – Johna Searle’a naturalizm biologiczny PDF
Filip Stawski
Naturalizm biologiczny (przełożył F. Stawski) PDF
John Searle
Od tłumacza – Daniel C. Dennett o granicach natury moralnej w dociekaniach naukowych PDF
Igor Pokora
Jak chronić ludzką godność przed nauką? (przełożył Igor Pokora) PDF
Daniel C. Dennett
John Connelly, Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945–1956, przeł. W. Rodkiewicz, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014, 427 ss.; ISBN 978-83-7545-486-4 (Stefan Konstańczak) PDF
 


Administracja Cytowania | Strony czasopism