Vol 16, No 34/1

(2016/3/I) W POSZUKIWANIU TWÓRCZEGO ŹRÓDŁA – II

Spis treści

Spis treści PDF
 
Contents PDF
 

W poszukiwaniu twórczego źródła – II

W poszukiwaniu twórczego źródła – II. Na 10-lecie projektu PDF
Marek Kazimierz Siwiec

Filo-Sofija – Problemy twórczości

Początek i koniec Wszystkiego PDF
Stanisław Buda
Narodziny fenomenologii z ducha sztuki. Estetyczne początku ruchu fenomenologicznego w kontekście tzw. zwrotu estetycznego we współczesnej fenomenologii francuskiej PDF
Daniel Roland Sobota
Hermeneutyka Hansa Roberta Jaussa jako filozofia dziejów literatury PDF
Magdalena Krasińska
Pojęcia zbieżności przeciwieństw coincidentia oppositorum w dialogu PDF
Andrzej Muchowicz

Filo-Sofija – Poezja i literatura

Dziennik (1 I 2002 – 30 XII 2002) [red. Grzegorz Kalinowski] PDF
Kazimierz Hoffman
Filozofia wobec literatury. Literatura wobec filozofii. Warianty wzajemnych odniesień. Rekonesans PDF
Zofia Zarębianka
Problem śmierci i nieśmiertelności w tetralogii Józef i jego bracia Tomasza Manna PDF
Ireneusz Ziemiński
Mysterium iniquitatis. Bierdiajew i Dostojewski PDF
Grzegorz J. Grzmot-Bilski
Marek Kazimierz Siwiec – mistyczny realista czy moralista w służbie lirycznego świadectwa? PDF
Stanisław Czerniak
O kilku intertekstualnych wierszach księdza Franciszka Kameckiego PDF
Anna Wzorek
Śmierć i poezja w świecie pokemonów. O najnowszym tomie poetyckim Stanisława Czerniaka Iskra buntu PDF
Krzysztof Derdowski
O filozofii i literaturze. Wywiad Bartłomieja Siwca z prof. Ireneuszem Ziemińskim PDF
Bartłomiej Siwiec
Kiedyś geometra K., dzisiaj poeta G. PDF
Krzysztof Szymoniak

Filo-Sofija – Sztuki plastyczne

Teraz, czyli kropla czystego światła. Linoryt Jacka Solińskiego „Być teraz” – punkt widzenia twórcy i dramat egzystowania PDF
Marek Kazimierz Siwiec
Artysta versus Robotnik. Interpretacja losu człowieka nowoczesnego na podstawie linorytu Jacka Solińskiego i jego egzegezy autorstwa Marka Kazimierza Siwca PDF
Daniel Roland Sobota
Spojrzenie w górę. Ukrzyżowanie według Gracjana Kaji PDF
Mateusz Soliński
Żadnej bylejakości – o twórczości Bogdana Chmielewskiego PDF
Krzysztof Derdowski
Nadzieja poranka. Szkic monograficzny o Jerzym Puciacie PDF
Hanna Strychalska
Światłem rozjaśniony PDF
Grzegorz Kalinowski
„Tu” i „tam” w tej samej chwili PDF
Jacek Soliński

Wiersze

Wojciech Banach • Stanisław Czerniak • Krzysztof Derdowski • Krzysztof Grzechowiak • Jarosław Jakubowski • Ks. Franciszek Kamecki • Maciej Krzyżan • Marek Kazimierz Siwiec • Zofia Zarębianka PDF
 

Proza

Talida PDF
Grzegorz Kalinowski
Gilles PDF
Piotr Stareńczak


Administracja Cytowania | Strony czasopism